U bent hier

Knipperlichtentool psychosociale risico’s

De werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor het beleid op het vlak van welzijn in zijn onderneming. Hij moet een voorkomingsbeleid voeren inzake de psychosociale risico’s. De werkgever moet een risicoanalyse van de psychosociale aspecten uitvoeren om deze risico’s op een effectieve en efficiënte manier te voorkomen.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een aantal instrumenten ter voorkoming van psychosociale risico’s op punt gesteld, waaronder de 'Knipperlichten Psychosociale Risico’s'. De Knipperlichten kunnen gebruikt worden in alle ondernemingen en instellingen.

Deze ‘Knipperlichten Psychosociale Risico’s' is een tool die gebruikt kan worden om een eerste indicatie te krijgen van de aanwezigheid van psychosociale risico’s in de onderneming en van het niveau waarop ze voorkomen. Het instrument bestaat uit een vragenlijst die moet worden ingevuld door een beperkte groep personen, representatief voor de onderneming. Je kan hier gratis de handleiding downloaden.

Commentaar van een expert

"Deze tool lijkt me écht wel arbeidsintensief, maar duidelijk en zeker interessant om tijd in te investeren. Ik zal hem zeker aanraden bij organisaties."

Hilde Taillieu

 

 

 

Voor wie? 

Het instrument richt zich tot alle ondernemingen: grote, middelgrote en kleine bedrijven vanaf 20 werknemers. De ondergrens van 20 werknemers is echter geen scherpe limiet. Deze tool vertrekt vanuit een participatieve benadering. Betrek daarom verschillende geledingen vanuit je organisatie.

Ontwikkeld door: 

Deze tool werd ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ze geven aan dat deze tool niet de wettelijk voorziene risicoanalyse vervangt. Het kan een aanzet zijn om de 5 A's in kaart te brengen (de risicoanalyse) om daarna een preventieplan op te stellen.

Welzijn en gezondheid