Nieuws

De sector van de social profit is in volle groei. Werkgevers moeten er voor zorgen dat ze voldoende goede medewerkers aantrekken en gaan op zoek...

Nieuws
vluchtelingen diversiteit

Een organisatie uit de Bijzondere Jeugdzorg die minderjarige vluchtelingen gaat begeleiden: hoe doet ze dat? Ze brengt kleur in haar...

Evenement

Bestuursvrijwilligers in de social profit werven is niet altijd evident. De juiste man en vrouw op de juiste plek hebben, is nochtans cruciaal...

Nieuws
opleidingen VIVO

Onthaalbeleid of het voorkomen van stress en burn-out zijn maar enkele van de thema's in het gratis HR-opleidingsaanbod van VIVO...

Nieuws

HRwijs ontwierp twee gratis vragenlijsten, die samen een beeld schetsen van je medewerkers- en diversiteitsbeleid. We bieden je...

Case

“Op een halve dag hadden we een screening van ons medewerkersbeleid en na een week een rapport met aandachtspunten en concrete aanbevelingen.”...

Case

Want ze geloven erin dat opleiding zin geeft aan werk. Daarom gaan ze strategisch om met leren en opleiding.

Tool

Wil je binnen je eigen organisatie inzetten op het bespreekbaar maken van burn-outZorgnet-Icuro, één van de...

Nieuws

Het Nieuwe Werken valt het best te omschrijven als het flexibel inrichten van de arbeidstijd, werkinvulling en werkomgeving...

Nieuws
diversiteit in al haar kleuren

Diversiteit op de werkvloer is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid en gelijke kansen en dus inherent...

Pagina's