U bent hier

Leidinggevenden
20
nov
2019
Efficiëntie, effectiviteit, performantie, resultaatsgerichtheid, … het zijn in social profit en de publieke sector al lang geen loze woorden meer. Maar wat als het niet zo duidelijk is wanneer genoeg, genoeg is, wat de grenzen van het organisatorisch en menselijke kunnen zijn? Als de lat onzichtbaar is, loop je er vaak onder, boven en net tegen. Met nefaste gevolgen voor medewerkers, de sfeer in...
Leidinggevenden
21
nov
2019
Leren om medewerkers te coachen door het stellen van de ‘juiste vragen’.
Leidinggevenden
21
nov
2019
Doel van de vorming - het creëren van verbinding in je team - het bevorderen van samenwerking - het oplossen van conflicten - het vergroten van werkplezier
Leidinggevenden
21
nov
2019
Begrijpen wat seksisme is, de verscheidene uitingen ervan actualiseren, en de enorme schade die het veroorzaakt, is een grote stap. Een noodzakelijke stap voor wie de prestaties en inclusie binnen zijn teams wil ontwikkelen.
Leidinggevenden
21
nov
2019
De anti-discriminatiewetgeving haarfijn toegelicht en toegepast. Deze opleiding wordt gerealiseerd in samenwerking met UNIA. Discriminatie kan zich voordoen op diverse vlakken: gender, handicap, leeftijd, herkomst, sexuele geaardheid, geloof, ...
Leidinggevenden
21
nov
2019
Subsidies kunnen een makkelijke manier zijn om nieuwe projecten op gang te trekken of extra inkomsten en draagkracht te genereren voor iedere organisatie. Toch laten veel organisaties regelmatig kansen liggen om kleine of grote subsidieprojecten in te dienen en goedgekeurd te krijgen.
Leidinggevenden en stafmedewerkers
21
nov
2019
In deze opleiding exclusief voor de non- en social profit gaat u op zoek naar de unieke én authentieke troeven van uw organisatie om die te kunnen vertalen in een campagne om nieuwe mensen te rekruteren en om een retentiebeleid voor de huidige medewerkers op te zetten.
Leidinggevenden
21
nov
2019
5 miljoen. Dat is het aantal banen dat tegen 2020 zal sneuvelen door de opkomst van robots. Een hallucinant cijfer, dat heftige emoties oproept en de prangende vraag doet rijzen: 'Hoe eisen wij mensen onze plek op in die steeds digitaler wordende wereld?' In haar nieuwe boek Authentieke Intelligentie durft Elke Geraerts het quasi-existentiële thema aan te kaarten dat ons allen wakker houdt. Waar...
Leidinggevenden
21
nov
2019
Op dit brainstormevent werken we in kleine werkgroepen rond een aantal uitdagingen binnen dat thema: opleiding en instroom, arbeidsorganisatie, employer branding, communicatie, innovatie, diversiteit …
Studiedag professioneel evenwicht
21
nov
2019
Het aantal mensen dat langer dan een jaar thuiszit door een psychische aandoening, blijft stijgen. Eind 2017 waren er meer dan 140.000 mensen in dat geval, een stijging van 39 procent in vijf jaar tijd. De stijging ligt vooral bij een toename van burn-out.
Leidinggevenden
21
nov
2019
Wil u graag ervaren hoe sollicitatieprocessen vlot kunnen verlopen via een tolk Vlaamse Gebarentaal? Wil uw HR-dienst graag tips rond sollicitaties en aanwerving van dove personen?
Leidinggevenden
22
nov
2019
In deze opleiding leer je feedback geven en ontvangen op een positieve, constructieve en toekomstgerichte manier. Helder, to-the-point en zonder de samenwerking te verzuren.
Leidinggevenden
Leidinggevenden
22
nov
2019
Capabele mentoren – ook wel peters en meters genoemd – zijn sleutelfiguren in een succesvolle leer- en inschakelingsperiode. Deze interactieve en praktijkgerichte opleiding scherpt de belangrijkste coachingsvaardigheden en technieken aan die de mentor in elke fase van het leertraject kan inzetten. Na de opleiding heeft de deelnemer een heldere kijk op zijn rol als mentor. Vanuit hun expertise...
Leidinggevenden
22
nov
2019
Dit praktijkevent brengt zorg- en welzijnsprofessionals (management en HR) samen met kaderleden van maatwerkbedrijven. Om te inspireren, praktijkervaringen te delen en mensen samen te brengen vanuit verschillende perspectieven.
Leidinggevenden
22
nov
2019
De duizenden vzw's die in Vlaanderen actief zijn op het vlak van zorg, onderwijs, sociaal-cultureel werk, sport, ... betekenen een verrijking voor onze samenleving. Met deze studiedag biedt Escala in samenwerking met Procura vzw inspiratie, expertise en concrete handvaten aan de bestuurders die betrokken zijn bij het beleid van die vzw's
Leidinggevenden
22
nov
2019
Stilstaan bij het ‘klantgericht denken’, kritisch reflecteren m.b.t. valkuilen én mogelijkheden, zodat je als organisatie of medewerker weet waarvoor je al dan niet kiest.
Leidinggevenden en stafmedewerkers
22
nov
2019
Introductie in design thinking en service design, een methode om jouw dienstverlening samen met jouw doelpubliek te ontwikkelen.
Leidinggevenden
25
nov
2019
Tijdens deze vorming gaan we dieper in op de noodzaak van overleggen en worden de deelnemers uitgedaagd om kritisch te kijken naar het huidige verloop van de eigen overlegmomenten. Zo bekijken we de soorten overlegmomenten en het doel ervan maar ook hoe we efficiënt(er) kunnen overleggen.
Leidinggevenden
26
nov
2019
Na het volgen van een eendaagse proever oplossingsgericht werken weet je wat er bedoeld wordt met de oplossingsgerichte grondhouding.
Leidinggevenden
26
nov
2019
Je ontdekt waarom de communicatie of interactie met anderen soms stroef verloopt. Je leert hoe je bewust of onbewust bepaald gedrag uitlokt. En leert hoe je de principes van de Roos van Leary kan inzetten voor een betere dynamiek.
Leidinggevenden
26
nov
2019
In deze opleiding leer je wat job- en teamcrafting concreet inhoudt en krijg je handvaten aangereikt om je medewerkers te stimuleren tot het sleutelen aan de eigen baan.
Leidinggevenden
26
nov
2019
In deze sessies krijgt de deelnemer inzicht hoe feedback precies werkt. Er wordt geleerd zowel constructieve als corrigerende feedback te geven en te ontvangen op het juiste moment en op een stimulerende manier.
Leidinggevenden
26
nov
2019
Thema: 'Mijn werknemer is afwezig op het werk!' Heeft mijn werknemer recht op een baaldagje? Moet u loon doorbetalen indien uw werknemer een plastische operatie laat uitvoeren? Heeft uw deeltijdse werknemer ook recht op evenveel klein verlet? Heeft uw werknemer recht op sociaal verlof indien zijn vrouw wordt geopereerd? Is onbetaald verlof een recht voor de werknemer? In deze infosessie bundelt...
Leidinggevenden
27
nov
2019
Heb je al een goede basis in oplossingsgericht coachen en zoek je naar manieren om ook oplossingsgericht aan teamcoaching te doen? Dan kom je tijdens deze 3daagse zeker aan je trekken.
Leidinggevenden
27
nov
2019
Tijdens deze dag ga je aan de slag met concrete vergaderingen waar je zelf deel van uitmaakt. Dit kan in verschillende rollen zijn: voorzitter, verslaggever, deelnemer.
geluk Leo Bormans
27
nov
2019
Sleutels tot geluk: lezing met Leo Bormans en Saitoti Kitasho. Introductie rond werkgeluk door Annelies Maes (Sparkle loopbaancoaching).
28
nov
2019
Beurs voor leren en ontwikkelen, op 28 november in Mechelen.
28
nov
2019
Mentor vzw
In deze workshop krijgt u praktische handvaten aangereikt om met uw organisatie efficiënter en effectiever in te zetten op vorming, training en opleiding (VTO)!
Leidinggevenden
28
nov
2019
Functie- en competentieprofielen opmaken. De opleiding heeft tot doel de deelnemers inzicht te geven in het belang en in het proces van het opmaken van functie- en competentieprofielen. Vertrekkend vanuit het ruimer kader van competentiemanagement, ga je stap voor stap dieper in op het proces van competentieanalyse. Met als resultaat het competentieprofiel geïntegreerd in één geheel met de...
Leidinggevenden
28
nov
2019
Leer beter lezen wat leeft in de groep. Je traint twee dagen in gepast tussenkomen als begeleider van groepen.
HR-medewerkers en -verantwoordelijken
28
nov
2019
Tijdens deze sessies krijgt u meer kennis, vaardigheden, ideeën, tools, inspiratie en tips om écht succesvol te worden in het cultuursensitief werken.
28
nov
2019
Werkplekleren, tewerkstellings-maatregelen voor doelgroepen,... Zie jij door de bomen het bos en door het bos de bomen nog? VDAB en Verso leiden je op één voormiddag doorheen een reeks ondersteunings-maatregelen.
Leidinggevenden
02
dec
2019
Deze interactieve opleiding geeft handvaten om het peter- en meterschap optimaal uit te werken en te integreren binnen de organisatie.
Leidinggevenden
03
dec
2019
Tijdens deze vorming leren we enkele technieken om zelf praktisch aan de slag te gaan. We overlopen de voor-nadelen van “teambuildingsactiviteiten”.
Leidinggevenden
03
dec
2019
In deze dagopleiding leer je medewerkers aanspreken op de meest moeilijke momenten. Je geeft duidelijke boodschappen, op zo’n manier dat een medewerker zelf meedenkt en naar oplossingen zoekt.
Leidinggevenden
03
dec
2019
Zelfsturing. Zelforganisatie. Heel boeiende begrippen om mee aan de slag te gaan. Zeker in deze tijd waar alles constant in beweging is.
Leidinggevenden
04
dec
2019
Zelfsturing. Zelforganisatie. Heel boeiende begrippen om mee aan de slag te gaan. Zeker in deze tijd waar alles constant in beweging is.
Leidinggevenden
04
dec
2019
In 2015 lanceerden de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals, ofwel ‘SDG’s’. Een ver-van-ons-bedshow? Denk dat maar niet! Want de VN hebben deze duurzame-ontwikkelingsdoelen vertaald naar meetbare indicatoren voor ieder land, dus ook voor België.
Leidinggevenden
05
dec
2019
Kom te weten hoe anderen werkbaar werk aanpakken en doe inspiratie op voor jezelf en je bedrijf of organisatie(s). Het wordt een dag met interactieve workshops, boeiende sprekers, goede voorbeelden en nieuwe inzichten waarmee je meteen aan de slag kan.
Leidinggevenden
06
dec
2019
Als leidinggevende leren om negatieve denkpatronen te doorbreken, zowel van jezelf als van medewerkers.