U bent hier

Agenda

17
aug
2017
tot
18
aug
2017
In een tweedaagse summer course voor leidinggevenden van kleine vzw's, in het groene Heerlijckyt van Elsmeren, overloop je met je vakcollega's alle stappen in HR, van werving tot uitstroom. Je wordt gevoed met een aantal actuele HR-thema’s, zoals burn-out en langer werken. Roeland Broeckaert (Roedelconsult), auteur van het boek ‘Dienend Leidinggeven’, is de docent. Je brengt in dialoog met de andere deelnemers de huidige situatie van het medewerkersbeleid van je organisatie in kaart, zoekt waar je organisatie naartoe kan en wat prioriteiten zijn voor de komende jaren. Er is ook voldoende tijd en ruimte voor ervaringsuitwisseling en kennisdeling . Begeleider Roeland Broeckaert (...
23
aug
2017
tot
25
aug
2017
Ervaringsgerichte en interactieve Summer School rond managementontwikkeling in een veranderende social profit en publieke sector Social profit en puiblieke organisaties staan de laatste jaren voor grote uitdagingen. Hun rol als werkgever en schepper van toegevoegde waarde staat sterk onder druk. Besparingen, personeelsreducties en ingrijpende externe inmengingen maken het besturen en managen van een social profit en publieke organisaties moeilijker dan ooit. Als leidinggevende in deze organisaties wordt het een uitdaging om de traditionele ‘zachte’ kant te combineren met de ‘harde’ kant van management. Waarden van een organisatie levendig houden, of ze in overeenstemming brengen met...
29
aug
2017
We moeten met z’n allen langer werken. Maar hoe houdt u als kmo iedereen langer én met goesting aan het werk? Uw oudere werknemers beschikken vaak over de rijkste expertise in uw kmo. Reden te meer om hen als ‘goudhaantjes’ aan boord te houden. En hoe zorgt het verplichte ‘werkgelegenheidsplan oudere werknemers’ (CAO 104) voor een effectieve boost in uw ganse bedrijf? Traject op maat van kmo’s voorziet u met een kort en krachtig ondersteuningstraject: u gaat aan de slag met de meest bruikbare instrumenten voor kmo’s én u krijgt advies op maat van uw kmo. Het traject omvat: Infosessie = volledig vrijblijvend en gratis > Praktische opleiding 1 (3u) Individuele coaching = optioneel (2u)...
07
sep
2017
Doel: a​ls leidinggevende leren negatieve denkpatronen van medewerkers te doorbreken. ​Programma: Positief denken is de vaardigheid om met de negatieve dingen van het leven, die nu eenmaal realistisch aanwezig zijn, om te kunnen gaan. Negatieve gebeurtenissen waar je dagen last van kunt hebben, kunnen zorgen voor emoties zoals frustratie, spanning, angst of agressie. Aanwezige werkdruk, onregelmatige werktijden, samenwerken met verschillende persoonlijkheden en doelgroepen, doorvoeren van veranderingen op de werkvloer, ... zorgen er voor dat onze focus op het 'negatieve' ligt, waardoor we niet meer zien wat er wel allemaal positief is ​Deze vorming staat stil bij hoe we onze interne...
07
sep
2017
Capabele mentoren – ook wel peters en meters genoemd – zijn sleutelfiguren in een succesvolle leer- en inschakelingsperiode. Deze interactieve en praktijkgerichte opleiding scherpt de belangrijkste coachingsvaardigheden en technieken aan die de mentor in elke fase van het leertraject kan inzetten. Na de opleiding heeft de deelnemer een heldere kijk op zijn rol als mentor. Vanuit hun expertise focussen de Compaan-trainers extra op het begeleiden van kwetsbare doelgroepen. Volledig mentortraject Coaching op maat van de persoonlijke noden van de mentor. Na afloop is de mentor gewapend om een kwalitatief mentorschap uit te voeren in zijn bedrijf. Intakegesprek op de werkvloer (1u) Opleidingsdag...
07
sep
2017
Om werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de socialprofitsector nog beter te ondersteunen is Verso begin 2017 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan met VDAB. In het kader daarvan worden bedrijfsbezoeken georganiseerd om organisaties en arbeidsbemiddelaars die werkzoekenden begeleiden naar werk, in contact te brengen met werkgevers in de social profit sector. Op die manier krijg je een goed beeld wat je voor de werkgever kan betekenen in het kader van tewerkstelling en diversiteit. Deze bedrijfsbezoeken kunnen ook een aanzet zijn tot een constructieve en duurzame relatie. Programma: 10.00 uur: onthaal met koffie 10.30 uur: inleiding door Mieke Mertens, HR-adviseur bij Verso 10...
19
sep
2017
We moeten met z’n allen langer werken. Maar hoe houdt u als kmo iedereen langer én met goesting aan het werk? Uw oudere werknemers beschikken vaak over de rijkste expertise in uw kmo. Reden te meer om hen als ‘goudhaantjes’ aan boord te houden. En hoe zorgt het verplichte ‘werkgelegenheidsplan oudere werknemers’ (CAO 104) voor een effectieve boost in uw ganse bedrijf? Traject op maat van kmo’s voorziet u met een kort en krachtig ondersteuningstraject: u gaat aan de slag met de meest bruikbare instrumenten voor kmo’s én u krijgt advies op maat van uw kmo. Het traject omvat: Infosessie = volledig vrijblijvend en gratis > Praktische opleiding 1 (3u) Individuele coaching = optioneel (2u)...
19
sep
2017
Cliënt centraal, patiëntgerichtheid, maatzorg, ... voor wie in zorg en welzijn werkt geen holle leuzen. En gelukkig maar! Maar hoe dit in de praktijk vorm geven? Hoe linken we het belang van maatwerk aan het belang van procedures en standaardisatie? Hoe krijgen we (soms grote groepen) medewerkers mee in een organisatiebreed verhaal van klantgerichtheid? Hoe vermijden we dat “cliënt centraal” in de dagelijkse praktijk neigt naar “team centraal”, “afdeling centraal” of “organisatie centraal”? In deze vorming verkennen we de link tussen klanttevredenheid en efficiëntie. Hoe speelt een positieve beleving in op het bereiken van onze missie en visie? Waarom is "klanttevredenheid" belangrijk, we...
21
sep
2017
Tegelijk een opleiding én een lerend netwerk én een klankbord én jouw kans om je als leidinggevende nog verder te ontwikkelen: het leertraject cocreatief leidinggeven van Kwadraet! Instappen in het leertraject wil zeggen dat je tijdens 12 contactdagen sleutelt aan jouw leidinggevende competenties. Je traint jouw vaardigheden en bovendien verwerf je een stevig onderbouwde én hedendaagse visie op leidinggeven. Het leertraject start vanaf september 2017 en loopt tot en met juni 2018. Je vormt met andere leidinggevenden een leergroep. De aangereikte kaders en de ruimte tot uitwisseling binnen een veilige context dienen als katalysator voor jouw persoonlijke leerproces. De manier van werken is...
22
sep
2017
Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met medewerkers die te maken krijgen met kanker – hetzij omdat ze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij als mantelzorger. Hoe gaat u als werkgever om met medewerkers die geconfronteerd worden met kanker? Wat is het effect op het functioneren van uw medewerker en het team? Hoe zorgt u voor een succesvolle werkhervatting? En hoe verankert u dit in uw personeelsbeleid? Programma (2 modules van telkens een halve dag): Module 1: Wat is kanker? Welke impact heeft kanker op uw werknemer? Hoe gaat u daar in uw bedrijf of organisatie mee om? Module 2: Hoe zit het wetgevend kader rond re-integratie in elkaar? We informeren u over het re-...
Logo procura
26
sep
2017
De social profit leerde de voorbije decennia overheidsafhankelijk te werken. Deze ‘brainwash’ botst vandaag op haar grenzen. Ondernemen is opnieuw aan de ondernemers. Een overheid wil en kan nog wel faciliteren, maar is niet meer allesbepalend in het doen en laten van ons ondernemen, ook in de social profit. Tegelijk is dat ondernemen ook veranderd en kreeg het andere standaarden en verwachtingen. Het piramidale organisatiemodel (sinds Ford en Taylor) heeft haar langste tijd gekend. Handen en hoofd komen terug bij elkaar in elke functie-uitoefening. Denken en doen wordt ‘doenken’. In onze drang naar een onderscheidend vermogen (elke organisatie zijn missie) botsen we op de...
28
sep
2017
We moeten met z’n allen langer werken. Maar hoe houdt u als kmo iedereen langer én met goesting aan het werk? Uw oudere werknemers beschikken vaak over de rijkste expertise in uw kmo. Reden te meer om hen als ‘goudhaantjes’ aan boord te houden. En hoe zorgt het verplichte ‘werkgelegenheidsplan oudere werknemers’ (CAO 104) voor een effectieve boost in uw ganse bedrijf? Traject op maat van kmo’s voorziet u met een kort en krachtig ondersteuningstraject: u gaat aan de slag met de meest bruikbare instrumenten voor kmo’s én u krijgt advies op maat van uw kmo. Het traject omvat: Infosessie = volledig vrijblijvend en gratis > Praktische opleiding 1 (3u) Individuele coaching = optioneel (2u)...
30
sep
2017
Equine Assisted Learning: paarden als spiegel van je eigen leiderschap. Een ganse dag werken we met een kleine groep (max. 6 mensen) met de paarden. Er wordt niet paard gereden. Een vernieuwend model rond ‘natuurlijk’ leiderschap, geënt op de leiderschapsposities in de kudde. Een model dat beklijft in zijn eenvoud en zijn beelden. Een kader voor zelf analyse en reflectie. Een concreet concept met praktijktoepassingen. Een dag vol energie en een open feedback sfeer. Een onvergetelijke ervaring die je bijblijft en waarvan je de energie en inzichten nog lang meedraagt. Interesse? Meer info en inschrijvingen kan je terugvinden op de website van kheiron.
30
sep
2017
Equine Assisted Learning: paarden als spiegel van je eigen leiderschap. Een ganse dag werken we met een kleine groep (max. 6 mensen) met de paarden. Er wordt niet paard gereden. Een vernieuwend model rond ‘natuurlijk’ leiderschap, geënt op de leiderschapsposities in de kudde. Een model dat beklijft in zijn eenvoud en zijn beelden. Een kader voor zelf analyse en reflectie. Een concreet concept met praktijktoepassingen. Een dag vol energie en een open feedback sfeer. Een onvergetelijke ervaring die je bijblijft en waarvan je de energie en inzichten nog lang meedraagt. Interesse? Bekijk zeker eens de website van Kheiron voor meer info en inschrijvingen.
03
okt
2017
Kennis krijgen over wat talenten inhouden en hoe je deze kan (h)erkennen. Talenten leren benoemen en weten hoe ze in te zetten. ​ Programma: ​Door oprechte interesse te tonen in wat medewerkers bezitten aan talenten kunnen we deze als meerwaarde inzetten op de afdeling. ​Volgende thema’s komen aan bod: *wat is een talent? *Het verschil tussen talent en competenties *Talent in actie *Hoe talenten bij jezelf en anderen herkennen *Talent gericht werken versus burn-out *Waarderend coachen *Complimenten geven en ontvangen ​ Deze opleiding wordt georganiseerd voor maximaal 12 deelnemers. Inschrijven via deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsg1VFxrSrf9aR61PKgjqt3P2ltRlz...
05
okt
2017
Werken in en met een team: soms geeft het je vleugels, soms loopt het stroef. Tijdens deze tweedaagse vorming onderzoeken we hoe je de samenwerking en effectiviteit van je team kan verbeteren. We gaan dieper in op vragen zoals: Hoe krijg je de neuzen in dezelfde richting? Hoe kom je tot beslissingen die door iedereen gedragen worden? Hoe kan je werken aan een open feedback-cultuur? Hoe kan je kordaatheid en inspraak combineren? Hoe ga je om met je soms moeilijke positie binnen het team, de organisatie, de vereniging? De vorming biedt theoretische kaders aan om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen binnen een team, een organisatie, een vereniging, en kaders die jou als...
05
okt
2017
Tijdens deze editie van de trefdag voor arbeidsbemiddelaars willen we de deelnemers ondersteunen om cliënten toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Eerst lichten een aantal experten recente evoluties en projecten in de social profit toe en vervolgens richten we ons op de mogelijkheden van tewerkstelling van kansengroepen in het werken met verschillende doelgroepen. Programma 9u30 - 10u00 : Onthaal met koffie en thee 10u00 - 12u00 : VIVO, Verso en VDAB lichten recente evoluties en projecten uit de sector toe 12u00 - 13u00 : Middagpauze 13u00 - 14u15 : Keuze uit één van de vijf sessies over het werken met een bepaalde doelgroep 14u15 - 14u45 : Koffiepauze 14u45 - 16u00 : Keuze uit één van de...
05
okt
2017
Eens in de zoveel tijd is Zorgondersteuning vzw te gast bij een organisatie. Graag nodigen zij u op donderdag 5 oktober 2017 uit bij Maria ter Engelen. VZW Zorgcentrum Maria Ter Engelen staat in voor kwaliteitsvolle en professionele begeleiding, dagopvang en woonondersteuning van minder- en meerderjarigen met een verstandelijke beperking en een intensieve ondersteuningsnood én voor ondersteuning van regionale zorgvragen met een minder intensieve ondersteuningsnood. Vanuit een christelijke visie bieden ze opvang, verzorging, begeleiding en behandeling van deze personen. Emancipatie is de kern van waaruit ze kansen creëren om te komen tot zelfontplooiing en dit in relatie met anderen. Dit...
06
okt
2017
Welke organisatie droomt niet van medewerkers in drive, zonder dat ze in overdrive of zelfs burn-out gaan? In dit ervaringsgericht traject leer je dienend leidinggeven zodat je het beste uit je mensen naar boven kan halen. Deze methode maakt de verbinding tussen de behoeften van de medewerker en de resultaten van de organisatie. Dienend Leiderschap beïnvloedt rechtstreeks de drie basisbehoeften van de moderne professional: autonomie, binding en competentie. Elke medewerker wil immers in bepaalde mate zelf kunnen bepalen wat hij doet en hoe hij iets doet, wil bijdragen aan iets dat in zijn ogen zinvol is, en wil ergens goed in zijn en ingezet worden op zijn talenten. Wanneer je als...
12
okt
2017
Met de HRscan van HRwijs breng je je HR-beleid in kaart. In deze gratis workshop krijg je een eerste inzicht in hoe ver jouw organisatie staat in een professioneel medewerkersbeleid. Je kunt je ervaringen en aanpak uitwisselen met andere (kleine) vzw’s of starters in HR. De HRscan is een interactief maar gestructureerd gesprek, op basis van een vragenlijst, waarbij we 8 thema’s overlopen in je HR-beleid. De workshop duurt een halve dag en is efficiënt en praktisch. We sluiten af met een broodjeslunch waarop je voluit kunt netwerken. Praktisch donderdag12 oktober 2017 van 9u tot 13.30u De Punt , Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge (op wandelafstand van station Gentbrugge) workshop voor...
12
okt
2017
Heb je het ook al eens ervaren? Meningsverschillen tussen nieuwe en ervaren collega’s op de werkvloer over wat goede samenwerking en communicatie is of over wat respect voor elkaar betekent? We nodigen je graag uit voor een praktijkdag ‘generaties aan het werk’. In deze dag zetten we de ‘generatiebril’ op en gaan we na hoe generaties op een constructieve manier kunnen samenwerken. Opvoeding, tijdsgeest en vroegere ervaringen kleuren immers de bril waaruit we naar werk kijken. Door vanuit deze insteek naar collega’s en teams kijken openen zich nieuwe mogelijkheden tot dialoog, respect en samenwerking tussen alle generaties. In deze praktijkdag ontdek je niet alleen de kenmerken van de...
13
okt
2017
Tips en tools om peter/meterschap te implementeren in de organisatie bij nieuwe collega’s, stagiaires en (job)studenten. ​ Programma: ​Je goed voelen op de werkvloer begint bij een goed onthaal. Dit is meer dan een rondleiding, het overhandigen van een onthaalmap en het afvinken van een checklist. Volgende thema’s komen aan bod: *Wettelijke verplichtingen *Onthaalbrochure en procedure *Onthaal collega’s - stagiaires - (job)studenten *Checklists peter-en meterschap *Competenties van een peter/meter *Jobinhoud…wat wordt verwacht van een peter/meter *Hoe peter/meter gemotiveerd houden? ​De vorming verloopt interactief en praktijkgericht. Er wordt gewerkt met eigen casussen, voorbeelden en...
21
okt
2017
Startende leidinggevenden voelen zich vaak onzeker en alleen, hebben nood aan ondersteuning door en herkenning bij collega’s/peers, zijn op zoek naar bijkomende info of denkkaders of willen gewoon hun verhaal kunnen vertellen en daar feedback op krijgen. De ervaring leert dat ze er echter zelden uit eigen initiatief toe komen om peers op te zoeken. Socius biedt via een lerend netwerk de mogelijkheid om collega’s te ontmoeten, bij te tanken, uit te wisselen, ideeën op te doen, te reflecteren op de eigen aanpak en bepaalde vaardigheden te oefenen. Het netwerk komt in 2017 samen op 21 oktober en 4 december. Meer informatie kan je teruvinden op de website van socius.
23
okt
2017
Tools aanreiken hoe je het generatiethema op de werkvloer bespreekbaar maakt. Een overzicht aanbieden hoe je de vooroordelen van de verschillende generaties doorbreekt. Op zoek gaan naar een ideaal evenwicht om de verschillende generaties respectvol te laten samenwerken. ​Programma: Van generatieconflict naar generatiemix? Door steeds langer te moeten werken, komen we vaker in aanraking met een leeftijdsverschil van 40 jaar. Dit verloopt niet steeds efficiënt en kan onrust in een team met zich meebrengen. ​Volgende thema’s komen aan bod: *De generatiekloof: wie, wat, hoe, cijfers en onderzoek *De generatiemix: *Inzichten in valkuilen en kansen die zich in een samenwerkingsverband kunnen...
25
okt
2017
Social Gemba nodigt uit: "Hoe kan het Lean verhaal medewerkers enthousiasmeren en effectief verbeteringen laten realiseren in de zorgsector?" Kunnen we oudere werknemers met ‘meer’ goesting aan de slag houden? Kan de Lean aanpak helpen het aantal burn-outs te verminderen? Kunnen we ‘de patiënt/bewoner ’met het nodige respect en zijn wensen benaderen, waarbij ook de zorgverlener het nodige respect krijgt? Kunnen we de talenten van onze medewerkers ontdekken en inzetten in functie van het continu verbeteren van de organisatie? Praktisch Datum: woensdag 25 oktober 2017 Aanvang: 08u00 met koffie, thee en water Locatie: woon- en zorgcentrum De Vierde Wand Evence Coppéeplaats 1 (voldoende parking...
31
okt
2017
Onze samenleving evolueert snel en ingrijpend. Dat heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt en hoe we met werk omgaan. Wie werkbaar werk heeft, ervaart meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer aan de slag en is minder vaak ziek. Daarom organiseren de West-Vlaamse RESOC’s, Diverscity, POM West-Vlaanderen en VDAB een tweede editie van WEST4WORK, dé arbeidsmarkt-happening bij uitstek over werkbaar werk in West-Vlaanderen. Aan de hand van diverse workshops, seminaries, infomarkten en arbeidsmarktsymposia willen we zowel werkgevers als middenveld informeren en inspireren over werkbaar werk. Of met andere woorden: hoe kunnen we jobs creëren met voldoende autonomie en...
14
nov
2017
tot
16
nov
2017
Reeks van 3-daagse bijscholing omtrent netwerksamenwerking. Dit is een complex samenspel tussen de organisatie, het individu en het netwerk. Als initiatiefnemer, trekker of deelnemer van samenwerkingsverbanden wordt er veel van je verwacht. Deze drie dagen vorming zijn ter ondersteuning en versterking. Programma: Inzoomen op basisinzichten rond samenwerken en actief aan de slag met samenwerkingstools die ontwikkeld zijn op basis van praktijk gebaseerd wetenschappelijk onderzoek. Vormen van een leergroep waar ervaringsgericht werken centraal staat. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Ervaringsgericht werken staat voorop en de inbreng van eigen ervaringen en cases is uitdrukkelijk...
20
nov
2017
Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met medewerkers die te maken krijgen met kanker – hetzij omdat ze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij als mantelzorger. Hoe gaat u als werkgever om met medewerkers die geconfronteerd worden met kanker? Wat is het effect op het functioneren van uw medewerker en het team? Hoe zorgt u voor een succesvolle werkhervatting? En hoe verankert u dit in uw personeelsbeleid? Programma (2 modules van telkens een halve dag): Module 1: Wat is kanker? Welke impact heeft kanker op uw werknemer? Hoe gaat u daar in uw bedrijf of organisatie mee om? Module 2: Hoe zit het wetgevend kader rond re-integratie in elkaar? We informeren u over het re-...
28
nov
2017
tot
30
nov
2017
Reeks van 3-daagse bijscholing omtrent netwerksamenwerking. Dit is een complex samenspel tussen de organisatie, het individu en het netwerk. Als initiatiefnemer, trekker of deelnemer van samenwerkingsverbanden wordt er veel van je verwacht. Deze drie dagen vorming zijn ter ondersteuning en versterking. Programma: Inzoomen op basisinzichten rond samenwerken en actief aan de slag met samenwerkingstools die ontwikkeld zijn op basis van praktijk gebaseerd wetenschappelijk onderzoek. Vormen van een leergroep waar ervaringsgericht werken centraal staat. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Ervaringsgericht werken staat voorop en de inbreng van eigen ervaringen en cases is uitdrukkelijk...
05
dec
2017
In de zorgsector zijn er tal van overlegmomenten: briefing/overdracht, teamvergaderingen, werkgroepen, MDO ed. Soms zegt men wel eens … “We overleggen om te overleggen”…. Welke overlegmomenten zijn daadwerkelijk nodig? ​ Tijdens deze vorming gaan we dieper in op de noodzaak van overleggen en worden de deelnemers uitgedaagd om kritisch te kijken naar het huidige verloop van de eigen overlegmomenten.​ Volgende thema’s komen aan bod: Soorten overlegmomenten Doel overlegmomenten Basisbouwstenen effectief overleggen Vergaderen: Opstellen van een agenda Verdeling van de rollen Rol van de voorzitter Verslaggeving Omgaan met storend gedrag tijdens overlegmomenten Voor info en inschrijving kan je...

Pagina's