U bent hier

Analyseraster diversiteitsvragen

Je werknemer wil een religieuze of culturele praktijk kunnen beoefenen op de werkvloer. Dat vergt wat aanpassingen. Hoe ga je met die vraag om?

De Belgische wetgeving verplicht een werkgever niet om in te gaan op een verzoek, maar dit soort vragen verdient het wel om ernstig te worden onderzocht. De werknemer voelt zich dan erkend, ongeacht de uiteindelijke beslissing. Daarenboven kan een eventuele aanpassing ten goede komen aan alle werknemers. Ingaan op diversiteitsvragen komt in die zin neer op het voeren van een intern kwaliteitsbeleid.

Het analyseraster dat we hier voorstellen, biedt de mogelijkheid om een overlegproces op te zetten door de vraag te objectiveren, los van alle emoties en vooroordelen die ermee gepaard kunnen gaan. Het raster werkt niet alleen voor religieus of cultureel geïnspireerde vragen, maar kan voor alle vragen om aanpassingen worden gebruikt (werkroosters, gezinsorganisatie,…). Het raster kan gehanteerd worden als een werkinstrument om in elke situatie een professioneel standpunt in te nemen en tot een optimaal antwoord te komen.

Bekijk zeker dit voorbeeld van analyseraster.

Ontwikkeld door: 

© 2010 Patou International