U bent hier

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken valt te omschrijven als het flexibel inrichten van de arbeidstijd, werkinvulling en werkomgeving zodat het werk op een efficiënte, effectieve en aangename manier verloopt. Dit gaat gepaard met een cultuur gericht op samenwerken en resultaten halen. De termen ‘bricks, bytes en behaviour’ worden veel gebruikt in de context van ‘Het Nieuwe Werken’. Het gaat dan om de huisvesting van medewerkers, de technologie om hen tewerk te stellen en hun gedrag. Het kantoor is een sociaal bindmiddel (bricks), de technologie biedt de mogelijkheden (bytes) en de factor mens is vertegenwoordigd door het gedrag, de houding en de cultuuromslag die nodig is om het nieuwe werken mogelijk te maken (behaviour).

Medewerkersbevraging

Wil je veranderingen aanbrengen in je organisatie, maar bevraag je graag eerst je medewerkers? Deze tool geeft enkele handige tips!


Commentaar van een HR-expert

Medewerkersbevraging: goede tekst met interessante tips. Ik zou nog volgende twee tips willen meegeven:

  • Houd de vragenlijst kort. Lange vragenlijsten hebben verschillende nadelen. Het is moeilijker om er de echte prioriteiten uit te halen en er is een risico op 'bevragingsmoeheid', wat leidt tot lagere deelnemingspercentages. 
  • Beter meerdere kleine dan jaarlijks één grote bevraging. Als er maar één meting per jaar plaats vindt, dan duurt het lang vooraleer het effect van ondernomen acties gemeten wordt en het laat de leidinggevende toe om te treuzelen met het voeren van een bespreking en het ondernemen van acties. Het voeren van continue, korte enquêtes is zeker een nieuwe trend in medewerkersbevragingen.

Bart Moens


 

Competentiescan teamwork voor leidinggevenden

Deze competentiescan werd ontwikkeld door de Vlerick Business School in samenwerking met de Arteveldehogeschool, in het kader van een ESF-onderzoeksproject rond Het Nieuwe Team Werken (HNTW).

De quick scan bevraagt een aantal competenties van de leidinggevende die centraal staan binnen HNTW. Deze competentiescan dient als een reflectietool om inzicht te krijgen in de eigen sterktes en mogelijke ontwikkelpunten als leidinggevende. Een bijhorende actiemap werd ontwikkeld die inzoomt op elke competentie en tips & tricks aanreikt om deze competenties te versterken.

> Bekijk de competentiescan.

Ontwikkeld door: 

Vlerick Business School en Arteveldehogeschool

Leiding geven

Efficiënt vergaderen

Gestructureerde vergaderingen met een strakke agenda zijn het meest productief, vooral omdat mensen hun aandacht niet heel lang bij één onderwerp kunnen houden. Mensen voelen zich niet betrokken bij een chaotische vergadering en daarom zal die zelden tot het gewenste resultaat leiden.

Evalueer je vergaderingen op basis van de vragen van deze tool.

Voor wie? 

Leidinggevenden, directieleden, raad van bestuur...

Ontwikkeld door: 

HR@yourservice

Thema's:

Flexwerkscan geeft je organisatie inzicht in "het nieuwe werken"

Je wil graag Tijds – en PlaatsOnafhankelijk Werken (TPOW) invoeren (of je bent net gestart)? Dan is de flexwerkscan iets voor jou. De flexwerkscan geeft niet alleen tips maar ook aanbevelingen waar je rekening mee kan houden bij de implementatie.

Met deze tool ga je eenvoudig en overzichtelijk na hoe goed je organisatie scoort op het vlak van het nieuwe werken. Bovendien leer je welke stappen je verder kan ondernemen om het nieuwe werken in de toekomst nog beter toe te passen.

Voor wie? 

Alle socialprofitondernemingen
 

Ontwikkeld door: 

De Flexwerkscan werd ontwikkeld door volgende organisaties

Antwerp Management SchoolFlanders SynergyVlaams Insitituu voor Mobiliteit