U bent hier

Burn-out

Burn-out is een negatieve, aanhoudende gemoedstoestand die verband houdt met het werk, die voorkomt bij ‘normale’ individuën en die gekenmerkt wordt door uitputting, een gevoel van onbekwaamheid, demotivatie en disfunctioneel gedrag op het werk.

In de literatuur zijn meerdere definities van burn-out te vinden.

Burn-out uit zich in zeer diverse symptomen op lichamelijk, psychisch en gedragsniveau. Daardoor is de herkenning ervan voor de persoon zelf, zijn naasten en de werkomgeving vaak moeilijk.

In principe kan iedereen een burn-out krijgen. De mensen met dit probleem zijn echter vaak getalenteerd, enthousiast en gemotiveerd. Jouw meest betrokken, geëngageerde en hardwerkende mensen lopen dus het grootste risico op een burn-out.

Richt je organisatie zo in dat de kansen op burn-out verkleinen.

Je kunt als organisatie van grote betekenis zijn als je burn-out bij een medewerker in een vroegtijdig stadium herkent. Je kunt dan snel ingrijpen voor het erger wordt.

Een medewerker valt uit met een burn-out. Je zag het mogelijk aankomen, misschien ook net niet. Hoe moet je reageren? De medewerker bellen of net niet? Praten over het werk of beter niet?...

Burn-out is een ingrijpende ziekte die in de meeste gevallen leidt naar wijzigingen in leven en werk. Neem je tijd om samen met de medewerker in meerdere gesprekken te verkennen welke randvoorwaarden vervuld moeten zijn om re-integratie mogelijk te maken.

Events