U bent hier

Ontslag

Na een ernstig voorval kan er overgegaan worden tot ontslag om dringende reden. De aanleiding daarvoor is een ernstige fout of tekortkoming die de samenwerking meteen onmogelijk maakt, zoals diefstal op het werk, fraude, agressie of belangenvermenging.

Het ontslaggesprek is het slechtnieuwsgesprek bij uitstek. Het is nooit prettig om aan een medewerker te melden dat de samenwerking eindigt.

Tools

  • In dit voorbeeld van een ontslagbeleid verduidelijkt vzw De Molenketjes de stappen die voorafgaan aan een (mogelijk) ontslag. De...
  • Het traject 'het kan beter' beschrijft hoe Rotonde vzw omgaat met medewerkers die niet optimaal functioneren of waarvan er...

Cases