U bent hier

Leervormen

Hoewel we bij leren bijna automatisch aan formele leervormen zoals een cursus, een congres of een studiedag denken, gebeurt leren meestal tijdens activiteiten die niet expliciet als leren worden bestempeld: in de interactie met collega's, online of eenvoudigweg al doende op de werkvloer.

HR-info

  • Deze leervormen maken gebruik van nieuwe technologieën als ondersteuning. Gecombineerd met andere leervormen geven ze de beste...
  • Met duoleren bedoelt men twee medewerkers van een organisatie die samen in een opleiding stappen en hun leerprocessen aan elkaar...
  • Ervaringsleren is niets anders dan ‘leren door doen’. Het is een proces waarbij men door in de ervaring te stappen kennis,...
  • In een lerend netwerk of leernetwerk wisselen mensen vanuit een gezamenlijke interesse voor een bepaald kennisgebied, doelbewust...
  • Coaching kunnen we omschrijven als het proces waarbij een coach het potentieel van de coachee weet vrij te maken. De coach helpt...
  • Mentoring of peter/meterschap is een vorm van individuele begeleiding op de werkplek waarbij een ervaren of deskundige collega (...
  • Werkplekleren is leren op of nabij de werkvloer. Het omvat een brede waaier aan leerwerkvormen die het doorgeven van kennis en...
  • Hoewel we bij leren bijna automatisch aan formele leervormen zoals een cursus, een congres of een studiedag denken, gebeurt leren...

Tools

  • Deze checklist geeft weer waaraan een medewerker moet beantwoorden om een ideale peter of meter te zijn. Aan de hand van een...
  • Checklist die peters/meters of mentoren als leidraad kunnen gebruiken bij de start van nieuwe medewerkers. De checklist geeft een...

Cases

Events