U bent hier

Leervormen

HR-info

  • Deze leervormen maken gebruik van nieuwe technologieën als ondersteuning. Gecombineerd met andere leervormen geven ze de beste...
  • Met duoleren bedoelt men twee medewerkers van een organisatie die samen in een opleiding stappen en hun leerprocessen aan elkaar...
  • Ervaringsleren is niets anders dan ‘leren door doen’. Het is een proces waarbij men door in de ervaring te stappen kennis,...
  • In een lerend netwerk of leernetwerk wisselen mensen vanuit een gezamenlijke interesse voor een bepaald kennisgebied, doelbewust...
  • Coaching kunnen we omschrijven als het proces waarbij een coach het potentieel van de coachee weet vrij te maken. De coach helpt...
  • Mentoring of peter/meterschap is een vorm van individuele begeleiding op de werkplek waarbij een ervaren of deskundige collega (...
  • Werkplekleren is leren op of nabij de werkvloer. Het omvat een brede waaier aan leerwerkvormen die het doorgeven van kennis en...
  • Hoewel we bij leren bijna automatisch aan formele leervormen zoals een cursus, een congres of een studiedag denken, gebeurt leren...

Tools

  • Deze checklist geeft weer waaraan een medewerker moet beantwoorden om een ideale peter of meter te zijn. Aan de hand van een...
  • Checklist die peters/meters of mentoren als leidraad kunnen gebruiken bij de start van nieuwe medewerkers. De checklist geeft een...

Cases