U bent hier

Rollen van de leidinggevende

De belangrijkste rollen van een leidinggevende zijn coachen, managen, leiden en ondernemen. Idealiter ontwikkelt een leidinggevende alle vier de rollen en zet ze flexibel in naargelang de taak of situatie. 

Coachen staat voor het beste in anderen bovenhalen. Als coachend leidinggevende schep je een klimaat waarin mensen hun competenties en talenten kunnen ontplooien. 

In de managende rol is de leidinggevende degene die zorgt voor het efficiënt beheren en beheersen van mensen en middelen om de vooropgestelde doelen te bereiken. Een manager delegeert verantwoordelijkheden tot op het laagste niveau. 

Leiderschap wordt ook geassocieerd met visie ontwikkelen en richting bepalen. De blik van de leider is gericht op de toekomst: hij/zij kijkt vooruit en anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving. De leider belichaamt de visie en verkondigt ze op een inspirerende manier.

Beslissingen die genomen worden, staan in dienst van een hoger (maatschappelijk) belang. Af en toe neemt een leider daarom moedige beslissingen die niet iedereen bijtreedt.

De ondernemende leider gebruikt zijn voelsprieten om kansen voor de organisatie te detecteren en te grijpen. Hij/zij creëert innovatieve oplossingen voor de klanten (of zorgt ervoor dat dit gebeurt in de organisatie) en weet goed in te spelen op de veranderende context. Een ondernemer is veelal ook een netwerker, die zijn contacten goed weet in te zetten.

Hij of zij durft verantwoorde risico’s te nemen en gebruikt fouten als leermomenten.

Creativiteit is een sleutelwoord, als vaardigheid van de ondernemende leidinggevende zelf, maar ook als wat hij/zij stimuleert bij de medewerkers.

HR-info

Tools

Cases

Events