U bent hier

Rollen van de leidinggevende

De drie belangrijkste rollen van een leidinggevende zijn coachen, sturen en leiden. Als coach haal je het beste uit je medewerkers, als manager stuur je aan en beheer je de middelen, als leider kijk je vooruit en inspireer je.

De drie belangrijkste rollen van een leidinggevende zijn coachen, sturen en leiden. Idealiter ontwikkelt een leidinggevende alledrie de rollen en zet ze flexibel in naargelang de taak of situatie. 

Als coachend leidinggevende schep je een klimaat waarin mensen hun competenties en talenten kunnen ontplooien. De coachende leidinggevende begeleidt medewerkers om hun ambities en passies te verbinden met de organisatiebehoeften. Hij of zij stimuleert medewerkers om zich verder te ontwikkelen en geeft feedback aan het team en het individu.

Managen gaat over het efficiënt beheren en beheersen van mensen en middelen om de vooropgestelde doelen te bereiken. Een manager delegeert verantwoordelijkheden tot op het laagste niveau. Vanuit een managementrol beoordeel je objectief prestaties van medewerkers via een prestatiemanagementsysteem.

Leiderschap wordt geassocieerd met visie en het bepalen van richting. De blik van de leider is gericht op de toekomst. Beslissingen die nu genomen worden, staan in dienst van een hoger (maatschappelijk) belang. Af en toe neemt een leider daarom moedige beslissingen die niet iedereen bijtreedt.

Tools

  • Het doel van deze analyse is inzicht krijgen in het beeld dat je hebt van je eigen leiderschapsstijl. De analyse bestaat uit 20...

Events