U bent hier

Wijziging doelgroepverminderingen vanaf 1 januari 2020

Onder voorbehoud van de finale goedkeuring van het programmadecreet door het Vlaams Parlement, worden de huidige doelgroepverminderingen aangepast vanaf 1 januari 2020. 

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020?

  • De doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren wordt afgeschaft.
  • Bij de doelgroepvermindering voor oudere werknemers wordt de leeftijd opgetrokken van 55 naar 58 jaar.
  • De doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren blijft ongewijzigd. 

Overgangsmaatregelen

  • Doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren: wie als werkgever voor 1 januari 2020 al een doelgroepvermindering kreeg voor een middengeschoolde jongere blijft de vermindering behouden.
  • Doelgroepvermindering voor oudere werknemers: wie als werkgever voor 1 januari 2020 al een doelgroepvermindering kreeg voor een niet-werkende werkzoekende of een zittende werknemer blijft deze vermindering behouden.
  • Oudere werknemers die voor 1 januari 2020, 55 jaar zijn en na 1 januari in dienst treden bij een werkgever, hebben recht op een doelgroepvermindering voor de zittende werknemer.

Thema's:

Instroom