U bent hier

Nieuwe HRscan betrekt alle medewerkers

De HRscan is één van de sterkhouders van het HRwijs-aanbod voor sociale ondernemingen. We peilen via deze interne bevraging naar de stand van zaken van je medewerkersbeleid en rollen er praktische tips op maat uit. In 2018 kreeg de HRscan een update. Voortaan worden alle medewerkers betrokken en zijn de vragen toegankelijker opgesteld. We vroegen HRwijs-adviseur Kirsten D’Hooghe wat er precies veranderde.

foto_kirsten_hrwijs_2.jpgKirsten, wat is de HRscan eigenlijk? 

"Ik vergelijk de HRscan vaak met een selfie. Aan de hand van meerkeuzevragen binnen 9 aspecten van je personeelsbeleid krijg je een nulmeting van het medewerkersbeleid in je organisatie. We bezorgen de deelnemende organisaties daarna een rapport met verbeterpunten maar ook met advies om bepaalde knelpunten aan te pakken. De scan en het rapport vormen samen één geheel. Je kunt de HRscan zien als een duwtje in de rug om het medewerkersbeleid in je organisatie te professionaliseren."

In de nieuwe HRscan worden de medewerkers meer betrokken. Hoe heb je dat gerealiseerd?  

"We zagen dat organisaties zich graag wouden voorbereiden op onze komst en we maakten daarom een bevraging waaraan alle medewerkers kunnen deelnemen. De vroegere HRscan werd uitsluitend afgenomen bij een focusgroep: een afvaardiging van medewerkers, directie en bestuurders. Voortaan, in de nieuwe HRscan, krijgen alle medewerkers de kans om de scan op voorhand al anoniem in te vullen, online of op papier. De vragen in de nieuwe scan zijn daartoe ook concreter en toegankelijker geworden, minder beschouwend dan voorheen. Ook de coördinator en bestuurders kunnen de HRscan invullen om hun input mee te geven. Uit het totaal aan antwoorden maakt HRwijs dan een eerste analyse op van het medewerkersbeleid. Hoe scoort je organisatie op domeinen zoals leidinggeven, diversiteit of welzijn en gezondheid? Waar zitten je medewerkers mee, wat loopt er al goed?" 

"We kunnen vervolgens in een werkgroep van leidinggevenden, een afvaardiging van medewerkers en indien mogelijk een bestuurslid, dieper ingaan op de thema’s die er uitschieten, zowel positief als negatief. Uiteraard bezorgen we achteraf nog een uitgebreid rapport waarin we naast de resultaten van de bevraging en de bespreking in de werkgroep ook nog een advies formuleren over hoe je de werkpunten kunt verbeteren. Door meer participatie mogelijk te maken, vergroot je het draagvlak binnen de organisatie om echt aan het medewerkersbeleid te werken."

Wat is er nog veranderd? hrscan_2.png

"We hebben gemerkt dat bijvoorbeeld kleine organisaties niet per se alle facetten van hun medewerkersbeleid op papier hebben staan, maar toch een zeer goed beleid kunnen hebben. Daarom polsen we in de nieuwe versie ook of er bijvoorbeeld een cultuur van groei en ontwikkeling is in de organisatie en dus niet enkel of er regelmatig ontwikkelingsgesprekken worden georganiseerd. Daarnaast hebben we ervan geprofiteerd om nog een aantal nieuwe thema’s toe te voegen, zoals leiderschap en medewerkersparticipatie." 

Kan een organisatie ook zelf aan de slag met de HRscan? 

"Je kunt als organisatie inderdaad ook zelf de bevraging invullen, maar dan mis je natuurlijk ons rapport. Je kunt de resultaten intern bespreken, zonder externe begeleiding, maar onze begeleiding is gratis en bovendien kan het soms helpen om met een externe blik naar de HR-processen te kijken. Waarom zou je hier niet van profiteren?" 

Je hebt me helemaal overtuigd! Hoe snel kunnen jullie langskomen? 

"Als je ons belt of mailt, zoeken we samen een datum waarop we de bespreking kunnen plannen. Voor ons geldt ‘first come, first serve’. Als je je dus vandaag al aanmeldt, dan kom je sneller aan de beurt! " 


>>> Interesse om de HRscan te ontdekken? Regelmatig organiseren we een workshop HRscan. Bekijk het aanbod in onze agenda: www.hrwijs.be/agenda
>>> Of vraag meteen een HRscan aan huis aan bij Kirsten D'Hooghe - kirsten.dhooghe@verso-net.be - 0474 987 065


>>> Deze organisaties zijn enthousiast over de HRscan: