U bent hier

"360° feedback verlichtte mijn blinde vlek"

19- 11- 2018

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant werkt met 360° feedback. Coördinator Kristof Desair vertelt enthousiast over hun aanpak: "Het achterliggende idee is dat de leidinggevende vanuit zijn positie geen zicht heeft op elk aspect van het functioneren. 360°feedback verlicht deze blinde vlek door er de perspectieven van de collega’s, partners en soms ook cliënten aan toe te voegen. Mits de juiste aanpak, is het een goudmijn om medewerkers te laten groeien."


360-feedback-header.png

Als coördinator is het Kristofs taak om zijn medewerkers feedback te geven. Omdat hij niet altijd zicht heeft op het volledige plaatje, dreigden de functioneringsgesprekken uit te monden in een praatje waaruit hooguit enkele praktische afspraken voortvloeiden. Een gemiste kans om medewerkers écht te laten groeien, concludeerde Kristof: "Ik voelde dat ik niet op de juiste stoel zat om het functioneren van mijn medewerkers te beoordelen. Als hoogopgeleide, bekwame professionals hebben ze immers meer inhoudelijke kennis en inzicht om dat voor zichzelf en de collega's te doen."

Medewerkers van het Vertrouwenscentrum hebben geen evidente job. Het is hun taak zich te mengen in lastige privésituaties rond kindermishandeling. Bovendien komen ze niet op uitnodiging van de cliënt. Daardoor krijgen ze niet altijd de waardering  die ze verdienen. "Een hoge emotionele belasting, waarbij de hulpverlening niet altijd in dank wordt afgenomen, is lastig," licht Kristof toe, "momenten waarop de medewerker hoort wat goed is en waaruit blijkt dat het goede werk wordt opgemerkt zijn daarom extra belangrijk. 360°feedback biedt een forum om die waardering uit te drukken. Cruciaal daarbij is dat de erkenning komt van naaste, betrokken collega's. Door 360°feedback krijgt de ‘belangrijke andere’ een plaats".

Gesprekken voeren