U bent hier

Tools

 • Je zou graag in de toekomst een stagiair(e) in je organisatie laten meelopen, maar je weet niet precies hoe je dit moet aanpakken...
 • Op basis van een aantal stellingen wordt in de checklist "arbeidsinhoud" onder meer nagegaan in welke mate jobs ruimte laten voor...
 • Deze Excel-file helpt je op weg om een overzicht te krijgen van het personeelsverloop in jouw organisatie. De tool laat ook...
 • Het stappenplan biedt enkele handvatten rond het opstellen van competentieprofielen binnen je organisatie. In een...
 • Uit wetenschappelijk onderzoek en de ervaring van personeelsverantwoordelijken blijkt dat een duurzaam medewerkersbeleid leidt...
 • Goeie projecten bedenk je niet alleen van achter je bureau. De LCD-toolkit van Demos biedt je een stappenplan voor een...
 • Ben je op zoek naar inspiratie en voorbeelden van functiebeschrijvingen incl. kernresultaatsgebieden,...? Het Sociaal Fonds voor...
 • Altijd al willen weten wat voor cultuur er heerst binnen jou organisatie? Dan is de organiscoop de ideale tool! Het instrument...
 • Ben je opzoek naar een handige tool om met je organisatie rond visie te werken? Dan is het model van Bellaart de ideale tool. Het...
 • Ben je opzoek naar een goede sjabloon voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan of POP?  De focus van deze POP...
 • Bij de ‘waarderend onderzoek’ vertrek je niet van wat er ontbreekt of fout gaat, maar van wat energie geeft, wat je in huis hebt...
 • Teken de tijdslijn van jouw team, met successen en dalen in de tijd. Wat zijn de successen geweest? Waarom was dat geslaagd? Wat...
 • Ben je opzoek naar een tool waarmee je je team kan evalueren? Neem je team onder de loep en maak er een blauwdruk van. Zo krijg...
 • Herbekijk de visie en missie van de organisatie en krijg een zicht op de werking en het algemeen welbevinden. Wie staat waar...
 • Met de Checklist Diversiteit ga je na of je organisatie op alle terreinen van het (medewerkers)beleid oog heeft voor diversiteit...
 • Waar ben ik goed in? Wat kan ik nog verbeteren?  Welke competenties wil ik of moet ik verder ontwikkelen en hoe pak ik dat aan?...
 • Wat zijn jouw talenten? Hoe haal je meer uit je talenten? Waar komen je talenten helemaal tot hun recht? Wanneer kom je met je...
 • Werk.kleur.rijk. Zo heet de nieuwe smartphone applicatie voor werkgevers, HR-medewerkers of leidinggevenden die CTL-UHasselt...
 • Je leert veel van de vormingen die je volgt of de engagementen die je vrijwillig opneemt. Met andere woorden: je verwerft een...
 • Is je team of medewerker wel efficiënt bezig? Leiden de inspanningen naar de organisatiedoelen? De matrix 'Impact/Inspanning' ...
 • “Ken elkaars HANDleiding” is een eenvoudige gesprekstechniek die je kan inzetten bij een functionerings- of coachingsgesprek.  ...
 • De voorbeeldbrief ‘werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen’ geeft je een concrete tool om al in de ziekteperiode...
 • Leukere taken krijgen, een betere werksituatie creëren, de relatie met je leidinggevende versterken en je blijven ontwikkelen. Je...
 • Dit sjabloon van een ontwikkelgesprek geeft structuur aan de gesprekken met je medewerkers. Bij elk onderdeel vind je een aantal...
 • Web vzw maakte een onthaalbrochure met korte zinnen en pictogrammen. In een onthaalbrochure heet je de nieuwe medewerkers welkom ...
 • Dit verzuimprotocol gebruikt overzichtelijke stroomdiagrammen die de stappen in elke verzuimsituatie weergeven. Het protocol...
 • Levanto ontwikkelde een handige lijst van generieke competenties waarover een jobkandidaat zou moeten beschikken, ongeacht de...
 • Iets doen dat je graag doet, geeft je energie. Iets doen dat je niet graag doet, kost energie. Denk eens aan de activiteiten die...
 • Hoe ver staat jouw organisatie met haar alcohol- en drugbeleid? Q-ADO 2.0 toont je de weg. Q-ADO 2.0 (spreek uit: kwado) is een...
 • Je werknemer wil een religieuze of culturele praktijk kunnen beoefenen op de werkvloer. Dat vergt wat aanpassingen. Hoe ga je met...
 • Heel wat werkgevers zijn er zich van bewust dat (negatieve) discriminatie op de werkvloer niet kan en willen extra moeite doen om...
 • Gestructureerde vergaderingen met een strakke agenda zijn het meest productief, vooral omdat mensen hun aandacht niet heel lang...
 • Wil je je nieuwe medewerkers goed onthalen en daarbij niets vergeten? Dan kan deze onthaalchecklist zeker een hulpmiddel zijn!
 • Deze vragenlijst, ook wel de Gallup-vragenlijst genoemd, is een meting van het arbeidsklimaat langs 12 relevante vragen. De...
 • Deze competentiescan werd ontwikkeld door de Vlerick Business School in samenwerking met de Arteveldehogeschool, in het kader van...
 • Deze 'fasenscan van Tuckman' gaat na in welke fase de teamontwikkeling zich bevindt. De verschillende stellingen hebben...
 • Het doel van deze analyse is inzicht krijgen in het beeld dat je hebt van je eigen leiderschapsstijl. De analyse bestaat uit 20...
 • Het Competent Talent Spel sluit aan bij het boek Competent talent in organisaties.  Dat boek formuleert het Competent Talent-...
 • Een HR-dashboard? Is dat niet eerder iets voor profitondernemingen?! Zeker niet, want in een oogopslag heb je een zicht op de...
 • Wil je veranderingen aanbrengen in je organisatie, maar bevraag je graag eerst je medewerkers? Hier enkele handige tips!
 • In een functiebeschrijving staan de taken en verantwoordelijkheden opgesomd die bij een functie horen. "Wat moet de medewerker...
 • Wil je binnen je eigen organisatie inzetten op het bespreekbaar maken van burn-out?  Zorgnet-Icuro, één van de HRwijs-partners,...
 • Deze checklist geeft weer waaraan een medewerker moet beantwoorden om een ideale peter of meter te zijn. Aan de hand van een...
 • Ben je als organisatie bezig met gezondheidsacties of wil je hier graag mee starten? Dan is het van belang om na te gaan of deze...
 • Hoe zorg je ervoor dat een pop-gesprek goed verloopt?  Deze handige leidraad kan je daar bij helpen. Een goed gesprek vormt...
 • Het POP is een ondersteund proces dat de werknemer wil laten reflecteren. Orgelpunt hierbij is het POP gesprek, het ideale moment...
 • Het GROW model kan gebruikt worden om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek. De kracht van het GROW model is dat het...
 • Een heldere en werkbare methode om na te gaan hoe het is gesteld met het dienend leiderschap in je organisatie. Deze vragenlijst...
 • Een korte en praktische tool die helpt bij een telefonische ziekmelding van je medewerker. Deze checklist omvat handige vragen...
 • De cirkel van Covey biedt een bril om een andere kijk te ontwikkelen op dingen waar we tegenaan lopen. Stephen Covey, beroemd om...

Pagina's