U bent hier

Reflectievragen feedback in team

feedback geven in team

Met deze reflectievragen kun je jezelf en jouw team uitnodigen om na te denken over de mate waarin en de manier waarop feedback in jouw team aanwezig is. In grote teams kan het zinvol zijn om in kleinere groepen te werken. Per cluster van vragen bied je jouw teamleden aan om uit te wisselen. De essentie van deze gesprekken worden telkens teruggekoppeld. Zorg ervoor dat aan het eind van de reflectie ook een aantal actiepunten of leerpunten worden benoemd. Deze kunnen zowel persoons- als teamgebonden zijn.

Doelstellingen:

  • Inzicht in de aanwezigheid en ruimte voor feedback in het team en van de direct leidinggevende.
  • Inzicht in de mate waarin feedback als moeilijk of makkelijk ervaren wordt.
  • Groeien in omgaan met feedback.
Ontwikkeld door: 

Hulpverlenen met goesting” is een online tool dat bouwstenen en methodieken aanreikt om aan een leer- en ontwikkelingstraject voor teams vorm te geven. Hulpverleners ontdekken samen hoe ze kunnen blijven hulpverlenen met goesting. Ook als er veel verandert in hun organisatie. De tool ondersteunt hen om hun team te begeleiden naar meer verbinding, vertrouwen, empathie & nieuwsgierigheid. Dit zijn essentiële elementen om als team een kwaliteitsvolle samenwerking en effectieve hulpverlening te realiseren.

Gesprekken voeren