U bent hier

Leidraad loopbaangesprek

Wil je je medewerkers na hun 50e gemotiveerd en productief aan de slag houden? Is hun ervaring en talent te nuttig om te verliezen? Laat je dan helpen met bovenstaande tool 'leidraad loopbaangesprekken' van het ESF-project 'Langer Werken'.

Klik door naar de website 'Langer Werken' voor meer achtergrondinformatie over het loopbaangesprek. Ook op de HRwijs-website vind je meer uitleg over loopbaangesprekken en op 10 december 2015 vond er in Mechelen een inspiratiesessie plaats. 


Commentaar van een HR-expert

"Deze leidraad is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie, die stelt dat motivatie van medewerkers sterk samenhangt met 3 factoren: autonomie, binding en competentie/talent (ABC). Zelf heb ik nog geen loopbaangesprek gevoerd met dit instrument. Onze loopbaangesprekken zijn meestal wat korter en nemen 1 tot 3 vragen op per aspect. Extra elementen die toegevoegd kunnen worden, zijn bv. een tevredenheidsscore geven voor de job, het team, de leidinggevende (indien hiervoor openheid bestaat, vergt een openfeedbackcultuur), de organisatie - om dan te bekijken wat er in dit cijfer zit, alsook wat er nodig is om volgend jaar één punt hoger te scoren en wat hierin het eigen aandeel kan zijn (het gaat immers om een loopbaangesprek). Nog belangrijker dan het gesprek, is de opvolging ervan: een éénmalig gesprek per jaar volstaat immers niet, alles staat of valt met tussentijdse (formele of informele) opvolging op vraag van medewerker en/of leidinggevende. In elk geval bieden de opgestelde vragen wel inspiratie voor een instrument op maat van je organisatie. Meer en meer zien we dat organisaties de traditionele functionerings- en evaluatiegesprekken schrappen en overgaan tot ontwikkelings-, groei- of loopbaangesprekken. We raden aan om het kader voor een gesprek zeer duidelijk te maken. Er is heel vaak begripsverwarring met hardnekkige beelden en overtuigingen inzake 'evaluaties'."

Carine Drijkoningen


 

Voor wie? 

Voor iedereen die leiding moet geven of een rol vervult in het medewerkersbeleid van je organisatie.
 

Ontwikkeld door: 

Het evidence-based 'Langer Werken'-project werd ontwikkeld door KU Leuven en UC Leuven-Limburg.

Gesprekken voeren