U bent hier

Leerklimaat-scan

Een vragenlijst die het leerklimaat binnen je organisatie in kaart brengt.

In een positief leerklimaat beschouwt iedereen leren als iets aantrekkelijks of plezierigs. Medewerkers zien meer voor- dan nadelen aan de te leveren leerinspanningen. 

Of het leerklimaat al dan niet als positief kan bestempeld worden, hangt dus af van de manier waarop de mensen die een belangrijke rol spelen in dit leerklimaat, met name HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers, de verschillende bouwstenen van dit leerklimaat percipiëren. De Leerscan gaat dan ook de mening na van deze drie spelers binnen het leerverhaal.

Meer over het vormgeven van een leer- en opleidingsbeleid in je organisatie? Surf zeker eens naar de website van onze partner VIVO: www.lerenindesocialprofit.be.

Voor wie? 

HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers.

Ontwikkeld door: 

Vlerick Business School