U bent hier

Leerklimaat-scan

Een vragenlijst die het leerklimaat binnen je organisatie in kaart brengt.

In een positief leerklimaat beschouwt iedereen leren als iets aantrekkelijks of plezierigs. Medewerkers zien meer voor- dan nadelen aan de te leveren leerinspanningen. 

Of het leerklimaat al dan niet als positief kan bestempeld worden, hangt dus af van de manier waarop de mensen die een belangrijke rol spelen in dit leerklimaat, met name HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers, de verschillende bouwstenen van dit leerklimaat percipiëren. De Leerscan gaat dan ook de mening na van deze drie spelers binnen het leerverhaal.

Meer over het vormgeven van een leer- en opleidingsbeleid in je organisatie? Surf zeker eens naar de website van onze partner VIVO: www.lerenindesocialprofit.be.


Commentaar van een HR-expert

"Deze tool is beschikbaar in drie versies: een versie voor de leidinggevende, een voor medewerkers en een voor HR-verantwoordelijken - dit zowel online als op papier (het invullen duurt ongeveer 20 minuten). Deze tool lijkt me vooral bruikbaar als communicatie-instrument om de visies op leerklimaat bespreekbaar te maken. Handig is de bijhorende leergids voor leidinggevenden, waarbij leidinggevenden tips aangereikt krijgen om hun rol als leerbegeleider te versterken. Het geheel lijkt theoretisch goed onderbouwd. De leergids is ook te downloaden zonder de vragenlijst in te vullen. Hieruit kan in feite bij elke training inspiratie gehaald worden om het geleerde meer te borgen in de praktijk."

Carine Drijkoningen


 

Voor wie? 

HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers.

Ontwikkeld door: 

Vlerick Business School