U bent hier

Knipperlichtmeter fysieke belasting en werkdruk

De ‘Knipperlichtmeter’ bestaat uit twee vragenlijsten, één vragenlijst omtrent fysieke belasting en één over werkdruk.

Medewerkers scoren de items, in vorm van uitspraken, omtrent het werk, op een negenpuntenschaal. Hiervoor heeft elke respondent ongeveer 10 minuten nodig. De scores worden visueel voorgesteld met Rood, Oranje en Groen.

De verantwoordelijke telt uiteindelijk de eindscore uit en knoopt hierover een gesprek aan met de medewerker. Het aantal keren Rood of Oranje bepaalt het actieplan ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Op individueel niveau kan de Knipperlichtmeter leiden tot betere ondersteuning en coaching. Daarnaast kan hij dienen als methode om de collectieve knelpunten te identificeren.

Ervaringen van Familiehulp met de ‘Knipperlichtmeter’:

> Het is een mooi instrument om draagkracht-draaglast in beeld te brengen.

> Het is drempelverlagend en zorgt ervoor dat een medewerker moeilijkheden/knelpunten durft aangeven.

> Het zorgt ervoor dat medewerkers beginnen vertellen tijdens een functioneringsgesprek maar is niet ideaal om elk jaar opnieuw als leidraad in het gesprek te gebruiken.

> Voor sommige medewerkers is het taalgebruik van de knipperlichtmeter te moeilijk.

Het instrument werd ontwikkeld voor de sector gezinszorg en aanvullende thuiszorg maar je kan de formulering van de vragen gemakkelijk aanpassen aan jouw context.


Commentaar van een HR-expert

"Een goede tool om een gesprek voor te bereiden over fysieke belasting en werkdruk." - Mieke Versleegers, Azertie


 

Ontwikkeld door: 

De knipperlichtmeter is een instrument dat is ontwikkeld is vanuit de sector gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het instrument werd opgesteld met een projectgroep waaraan Landelijke Thuiszorg, Solidariteit voor het Gezin, Familiezorg Oost-Vlaanderen, Familiezorg West-Vlaanderen, Thuishulp, Familiehulp en een vertegenwoordiging van de sociale partners deelnamen. Ze werd ook door het HIVA gescreend op criteria voor een geldig meet- of diagnose-instrument.