U bent hier

Checklist arbeidsinhoud

Op basis van een aantal stellingen wordt in de checklist "arbeidsinhoud" onder meer nagegaan in welke mate jobs ruimte laten voor autonomie en afwisseling in het werk. De ingevulde checklist wordt samengevat in een profiel met beoordeling en wordt ook grafisch weergegeven.

De checklist Arbeidsinhoud omvat 7 onderdelen: autonomie, afwisselende taken, volledigheid, contact & samenwerking, organiserende taken, informatievoorziening, kortcyclisch werk.

Elk onderdeel van de checklist bevat een aantal stellingen over een job die met "ja" of "nee" worden beantwoord. Het geheel wordt samengevat in een profiel en bijhorende beoordeling. Het geheel wordt voor elk type job ook grafisch voorgesteld.

Via de website van Sociotechniek of Werkbaar Werk van de SERV vind je nog meer informatie.


Commentaar van een HR-expert

Tine Debaillie beoordeelt deze tool:

De checklist biedt een mooie omschrijving van de verschillende aspecten van motiverend werk in een eenvoudige vragenlijst en grafiek. De tool geeft een antwoord op de vraag of het werk dat we aanbieden aan onze medewerkers voldoende evenwichtig is en of we misschien kunnen bijsturen.

Eén minpuntje is wel dat een deel van de vragen nogal gericht zijn op productieomgevingen en misschien minder relevant zijn voor dienstensectoren.

Conclusie: ik vermoed dat deze checklist als diagnose instrument gebruikt wordt. Daarna begint het echte werk natuurlijk! Wat als er ‘onvoldoendes’ zijn? Wat kan er veranderen? Wat is wenselijk en wat mogelijk? Hoe ga je het aanpakken?
Deze tool is het meest geschikt voor organisaties met zware jobs, waar het moeilijk is om mensen te vinden, of mensen te houden.


 

Ontwikkeld door: 

Flanders Synergy

Welzijn en gezondheid