U bent hier

Checklist arbeidsinhoud

Op basis van een aantal stellingen wordt in de checklist "arbeidsinhoud" onder meer nagegaan in welke mate jobs ruimte laten voor autonomie en afwisseling in het werk. De ingevulde checklist wordt samengevat in een profiel met beoordeling en wordt ook grafisch weergegeven.

De checklist Arbeidsinhoud omvat 7 onderdelen: autonomie, afwisselende taken, volledigheid, contact & samenwerking, organiserende taken, informatievoorziening, kortcyclisch werk.

Elk onderdeel van de checklist bevat een aantal stellingen over een job die met "ja" of "nee" worden beantwoord. Het geheel wordt samengevat in een profiel en bijhorende beoordeling. Het geheel wordt voor elk type job ook grafisch voorgesteld.

Via de website van Sociotechniek of Werkbaar Werk van de SERV vind je nog meer informatie.

Ontwikkeld door: 

Flanders Synergy

Welzijn en gezondheid