U bent hier

Goed bestuur

Toolbox: Het veranderDNA van je organisatie

“Wat maakt dat sommige organisaties/teams wel om kunnen met verandering en andere niet? Hoe komt het dat sommige er zelfs door groeien?

Blokkeren sommige medewerkers of teams bij verandering? Welke thema’s zijn fundamenteel in het leren omgaan met of het groeien door verandering?

D-na begeleidt als trainings- en coachingsbureau al jaren mensen en organisaties in verandering. 

Ze ontwikkelde 2 toolboxen over het "veranderDNA van organisaties of teams/individuen” als bouwstenen om het proces van verandering te ondersteunen. 

Door te ontdekken hoe jouw medewerkers tegenover het thema staat en hier actief mee aan de slag te gaan, zal het veranderDNA van je organisatie verhogen.

Meer info:

https://www.d-na.be/node/86

https://www.d-na.be/tool/toolbox-werken-aan-het-veranderdna-van-je-organisatie

Prijs: 95 euro

Voor wie? 

Voor alle organisaties in verandering

Ontwikkeld door: 

D-na

www.d-na.be/

Visie op organisatie en HR

Business Model Canvas

Het Business Model Canvas is een model voor strategisch management en lean startups om een nieuw ondernemingsmodel te creëren of een bestaand model in kaart te brengen. Het gaat om de grondgedachte van hoe een onderneming waarde creëert, levert en behoudt.

Meer info vind je op de Wikipediapagina over Business Model Canvas.

Een toegankelijk alternatief om snel aan de slag te gaan, is de lean startup methode. Blader door de PowerPoint van Wim Van Opstal of lees meer op de Wikipedia-pagina over Lean Startup.

Ontwikkeld door: 

Alex Osterwalder

Visie op organisatie en HR

Vragenlijst gedeelde diagnose raad van bestuur

Deze vragenlijst helpt om een beeld te krijgen van de rolverdeling tussen raad van bestuur, algemene vergadering en directie.

 

Voor wie? 

Alle medewerkers en bestuurders.

Ontwikkeld door: 

Acerta Training & Consult

Thema's:

Visie op organisatie en HR

Bestuursbarometer

Hoe ver staat je organisatie op het vlak van goed bestuur? Deze checklist geeft je snel een eerste zicht en kan helpen bepalen welke thema's prioritair aangepakt moeten worden. 

Voor wie? 

Bestuurders, verantwoordelijken en alle medewerkers.

Ontwikkeld door: 

Hefboom Consult

Thema's:

Visie op organisatie en HR

Goedbestuur.be: evalueer je raad van bestuur

Goedbestuur.be wil een praktisch, gratis en kwaliteitsvol zelfevaluatie-instrument aanreiken voor de directie en de raad van bestuur van elke social profitonderneming.

Op basis van uw deelname krijgt u een rapport op maat van uw onderneming die u in staat stelt om over het bestuur in de organisatie te reflecteren, het te bespreken, te evalueren en eventueel bij te sturen. Het is ook een ideale manier om zich te benchmarken ten opzichte van andere organisaties.

De deelname aan de tool is bovendien volledig gratis en beschikbaar voor de social profit in heel België.

www.goedbestuur.be

 

Ontwikkeld door: 

Koning Boudewijnstichting, Verso en Unipso.

Thema's:

Visie op organisatie en HR