U bent hier

Goed bestuur

Toolbox: Het veranderDNA van je organisatie

“Wat maakt dat sommige organisaties/teams wel om kunnen met verandering en andere niet? Hoe komt het dat sommige er zelfs door groeien?

Blokkeren sommige medewerkers of teams bij verandering? Welke thema’s zijn fundamenteel in het leren omgaan met of het groeien door verandering?

D-na begeleidt als trainings- en coachingsbureau al jaren mensen en organisaties in verandering. 

Ze ontwikkelde 2 toolboxen over het "veranderDNA van organisaties of teams/individuen” als bouwstenen om het proces van verandering te ondersteunen. 

Door te ontdekken hoe jouw medewerkers tegenover het thema staat en hier actief mee aan de slag te gaan, zal het veranderDNA van je organisatie verhogen.

Meer info:

http://www.d-na.be/veranderdna-individu

http://www.d-na.be/veranderdna-organisatie

Prijs: 95 euro

Voor wie? 

Voor alle organisaties in verandering

Social profit Business Model Canvas

Om ook voor je medewerkers op een visuele manier klaarheid te brengen in het opzet en de werking van je organisatie kan je dit canvas gebruiken.

Het maakt in een oogopslag duidelijk waar je als sociale onderneming precies voor wil gaan.

 

Handig als je bijvoorbeeld als je met thema's als missie en visie aan de slag wil gaan.

 

Bron en meer info: http://blogs.scw.be/beleidsplanning/business-model-canvas-for-social-profit

Voor wie? 

Alle medewerkers, teams, leidinggevenden, ...

Ontwikkeld door: 

Alex Osterwalder

Thema's:

Bestuursbarometer

Hoe ver staat je organisatie op het vlak van goed bestuur? Deze checklist geeft je snel een eerste zicht en kan helpen bepalen welke thema's prioritair aangepakt moeten worden. 

Voor wie? 

Bestuurders, verantwoordelijken en alle medewerkers.

Ontwikkeld door: 

Hefboom Consult

Thema's:

Goedbestuur.be: evalueer je raad van bestuur

Goedbestuur.be wil een praktisch, gratis en kwaliteitsvol zelfevaluatie-instrument aanreiken voor de directie en de raad van bestuur van elke social profitonderneming.

Op basis van uw deelname krijgt u een rapport op maat van uw onderneming die u in staat stelt om over het bestuur in de organisatie te reflecteren, het te bespreken, te evalueren en eventueel bij te sturen. Het is ook een ideale manier om zich te benchmarken ten opzichte van andere organisaties.

De deelname aan de tool is bovendien volledig gratis en beschikbaar voor de social profit in heel België.

www.goedbestuur.be

Ontwikkeld door: 

Koning Boudewijnstichting, Verso en Unipso.

Thema's: