U bent hier

Welzijn en gezondheid

Je medewerkers mogen dan leuke loopbaanvooruitzichten hebben, een fijne chef en een super team, maar als hun geest en lichaam het laten afweten, koop je daar niets mee. Wat kan je doen om de gezondheid en het welzijn van je medewerkers te bevorderen?

HRwijs loodst je doorheen enkele essentiële begrippen van welzijn op het werk.

Sinds september 2014 is de nieuwe wetgeving in voege met betrekking tot de psychosociale risico’s op het werk. Hiermee werd de reeds bestaande wetgeving in verband met geweld, ongewenst seksueel gedrag en pesten op het werk uitgebreid naar alle mogelijke psychosociale risico’s zoals burn-out en stress.

Je kan je medewerkers stimuleren om gezonde eet- en beweeggewoontes te ontwikkelen. Er zijn leuke en laagdrempelige manieren om dit op de werkvloer te doen.

Sommige medewerkers hebben een druk of veeleisend privéleven. Ze hebben veel vrijetijdsbestedingen, staan in voor de zorg van kinderen, ouders, familie of vrienden of kampen met fysieke ongemakken die niets met het werk te maken hebben.

Niets vervelender dan verzuim. Niets moeilijker ook dan verzuim juist te interpreteren om het juist te kunnen bestrijden.

Burn-out is een negatieve, aanhoudende gemoedstoestand die verband houdt met het werk, die voorkomt bij ‘normale’ individuën en die gekenmerkt wordt door uitputting, een gevoel van onbekwaamheid, demotivatie en disfunctioneel gedrag op het werk.