U bent hier

Gezondheidsbeleid

Het Vlaams Instituut Gezond Leven spreekt van een gezondheidsbeleid als een organisatie op volgende aspecten inzet: 

▸…een beleid dat werknemers moet aanzetten tot een gezonde(re) leefstijl
▸…een beleid dat zowel individueel als via de werkomgeving gezond gedrag tracht te bevorderen
▸…een beleid waarbij de nadruk ligt op het motiveren en/of ondersteunen van de medewerkers
▸…een beleid dat de individuele keuzevrijheid van werknemers op het vlak van gezondheid respecteert
▸…een beleid dat ervoor zorgt dat werknemers voldoende bewegen, lang zitten onderbreken, evenwichtig eten, stoppen met roken, alcoholverbruik beperken en zich goed in hun vel voelen op het werk en daarbuiten
▸…een beleid dat aanvullend is aan en verder bouwt op het welzijnsbeleid van de organisatie
▸…een beleid dat niet wettelijk verplicht is en gebaseerd is op een engagement van de onderneming
▸…een beleid dat aandacht heeft voor werknemers met specifieke noden en –behoeften op vlak van gezondheid
▸…een beleid met een visie op lange termijn dat aansluit op de strategische bedrijfsdoelstellingen van de organisatie

Je kan je medewerkers stimuleren om gezonde eet- en beweeggewoontes te ontwikkelen. Er zijn leuke en laagdrempelige manieren om dit op de werkvloer te doen.

Sommige medewerkers hebben een druk of veeleisend privéleven. Ze hebben veel vrijetijdsbestedingen, staan in voor de zorg van kinderen, ouders, familie of vrienden of kampen met fysieke ongemakken die niets met het werk te maken hebben.

HR-info