U bent hier

Welzijn en gezondheid

Onze gezondheid hangt af van een waaier aan dingen: individuele factoren, of we gezond eten en voldoende bewegen (op het werk en daarbuiten), of we veilig en ergonomisch kunnen werken en of de belasting die we ervaren op het werk en daarbuiten onze draagkracht niet overstijgt.

Sinds september 2014 is de nieuwe wetgeving in voege met betrekking tot de psychosociale risico’s op het werk. Hiermee werd de reeds bestaande wetgeving in verband met geweld, ongewenst seksueel gedrag en pesten op het werk uitgebreid naar alle mogelijke psychosociale risico’s zoals burn-out en stress.

Niets vervelender dan verzuim. Niets moeilijker ook dan verzuim juist te interpreteren om het juist te kunnen bestrijden.

Burn-out is een negatieve, aanhoudende gemoedstoestand die verband houdt met het werk, die voorkomt bij ‘normale’ individuën en die gekenmerkt wordt door uitputting, een gevoel van onbekwaamheid, demotivatie en disfunctioneel gedrag op het werk. Preventief aan burn-out werken veronderstelt een structurele aanpak op 4 niveaus: voorkomen van burn-out, vroegtijdig herkennen van signalen, een ondersteuningsaanbod en re-integratie en hervalpreventie. 

HR-info

Tools

  • Gezond vergaderen. Dat is meer dan een stukje fruit aanbieden of even rechtstaan tijdens de pauze. Benieuwd wat je allemaal kan...
  • Ontdek hoe ver jij staat in je mantelzorgbeleid via de organisatiescan ‘werk en mantelzorg’. De organisatiescan is een bevraging...
  • De ‘Knipperlichtmeter’ bestaat uit twee vragenlijsten, één vragenlijst omtrent fysieke belasting en één over werkdruk....
  • De VOW / QFT-vragenlijst peilt bij de werknemer hoe hij het evenwicht tussen zijn eigen kenmerken en de eisen waarmee hij op het...
  • Wil je veranderingen aanbrengen in je organisatie, maar bevraag je graag eerst je medewerkers? Deze tool geeft enkele handige ...
  • Deze vragenlijst, ook wel de Gallup-vragenlijst genoemd, is een meting van het arbeidsklimaat langs 12 relevante vragen. De...
  • Beknopte handleiding of leidraad die je kan hanteren om psychosociale risico's in kaart te brengen binnen je organisatie. De...
  • Met deze gespreksleidraad zet je het thema werkstress op de agenda en leer je van elkaar. De leidraad bestaat uit 12...
  • De motivatiewijzer geeft een eerste aanwijzing over de elementen die voor jou van belang zijn in je werkmotivatie. Na het...

Cases