U bent hier

Welzijn en gezondheid

Je medewerkers mogen dan leuke loopbaanvooruitzichten hebben, een fijne chef en een super team, maar als hun geest en lichaam het laten afweten, koop je daar niets mee. Wat kan je doen om de gezondheid en het welzijn van je medewerkers te bevorderen?

Sinds september 2014 is de nieuwe wetgeving in voege met betrekking tot de psychosociale risico’s op het werk. Hiermee werd de reeds bestaande wetgeving in verband met geweld, ongewenst seksueel gedrag en pesten op het werk uitgebreid naar alle mogelijke psychosociale risico’s zoals burn-out en stress.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven spreekt van een gezondheidsbeleid als een organisatie op volgende aspecten inzet: 

▸…een beleid dat werknemers moet aanzetten tot een gezonde(re) leefstijl
▸…een beleid dat zowel individueel als via de werkomgeving gezond gedrag tracht te bevorderen
▸…een beleid waarbij de nadruk ligt op het motiveren en/of ondersteunen van de medewerkers
▸…een beleid dat de individuele keuzevrijheid van werknemers op het vlak van gezondheid respecteert
▸…een beleid dat ervoor zorgt dat werknemers voldoende bewegen, lang zitten onderbreken, evenwichtig eten, stoppen met roken, alcoholverbruik beperken en zich goed in hun vel voelen op het werk en daarbuiten
▸…een beleid dat aanvullend is aan en verder bouwt op het welzijnsbeleid van de organisatie
▸…een beleid dat niet wettelijk verplicht is en gebaseerd is op een engagement van de onderneming
▸…een beleid dat aandacht heeft voor werknemers met specifieke noden en –behoeften op vlak van gezondheid
▸…een beleid met een visie op lange termijn dat aansluit op de strategische bedrijfsdoelstellingen van de organisatie

Niets vervelender dan verzuim. Niets moeilijker ook dan verzuim juist te interpreteren om het juist te kunnen bestrijden.

Burn-out is een negatieve, aanhoudende gemoedstoestand die verband houdt met het werk, die voorkomt bij ‘normale’ individuën en die gekenmerkt wordt door uitputting, een gevoel van onbekwaamheid, demotivatie en disfunctioneel gedrag op het werk.

HR-info

Tools

 • Gezond vergaderen. Dat is meer dan een stukje fruit aanbieden of even rechtstaan tijdens de pauze. Benieuwd wat je allemaal kan...
 • Ontdek hoe ver jij staat in je mantelzorgbeleid via de organisatiescan ‘werk en mantelzorg’. De organisatiescan is een bevraging...
 • De ‘Knipperlichtmeter’ bestaat uit twee vragenlijsten, één vragenlijst omtrent fysieke belasting en één over werkdruk....
 • De VOW / QFT-vragenlijst peilt bij de werknemer hoe hij het evenwicht tussen zijn eigen kenmerken en de eisen waarmee hij op het...
 • gezond werken
  Ben je als organisatie bezig met gezondheidsacties of wil je hier graag mee starten? Dan is het van belang om na te gaan of deze...
 • Wil je veranderingen aanbrengen in je organisatie, maar bevraag je graag eerst je medewerkers? Deze tool geeft enkele handige ...
 • Deze vragenlijst, ook wel de Gallup-vragenlijst genoemd, is een meting van het arbeidsklimaat langs 12 relevante vragen. De...
 • Beknopte handleiding of leidraad die je kan hanteren om psychosociale risico's in kaart te brengen binnen je organisatie. De...
 • Met deze gespreksleidraad zet je het thema werkstress op de agenda en leer je van elkaar. De leidraad bestaat uit 12...
 • De motivatiewijzer geeft een eerste aanwijzing over de elementen die voor jou van belang zijn in je werkmotivatie. Na het...

Cases

Events