U bent hier

Goed bestuur

Een vzw leiden is niet alleen de taak van de directie. De raad van bestuur en de algemene vergadering zijn belangrijke beleidspartners voor elke vzw.

HR-info

Tools

  • Het Business Model Canvas is een model voor strategisch management en lean startups om een nieuw ondernemingsmodel te creëren of...
  • Deze vragenlijst helpt om een beeld te krijgen van de rolverdeling tussen raad van bestuur, algemene vergadering en directie.  
  • Hoe ver staat je organisatie op het vlak van goed bestuur? Deze checklist geeft je snel een eerste zicht en kan helpen bepalen...
  • Goedbestuur.be wil een praktisch, gratis en kwaliteitsvol zelfevaluatie-instrument aanreiken voor de directie en de raad van...

Cases

Events