U bent hier

Thema's

Medewerkersbeleid is een breed veld. We streven geen volledigheid na in de thema's die we behandelen. We bieden wel een heldere en beknopte inleiding in de actuele en meest voorkomende vraagstukken waar organisaties vandaag mee te maken krijgen.

Aan een degelijk personeelsbeleid kan je niet beginnen als je je eigen organisatie niet kent. Wat zijn de missie en doelstellingen? Voor welke veranderingen staan we? Welke cultuur willen we uitdragen, zowel intern als naar buiten toe? Onder themablok 'visie op organisatie en HR' vind je informatie en slimme tips om je onderneming te doorgronden en een identiteit te geven. Pas dan is de tijd rijp voor 'medewerkersbeleid'.  

Leidinggevenden vervullen een belangrijke rol in een organisatie. Ze sturen medewerkers aan, coachen ze en zorgen voor de schakel tussen directie en medewerkers of tussen beleid en uitvoering.

Je kent de missie en doelstellingen van je organisatie en hebt een kader om in te werken. Pas dan kan je 'een start' nemen met je medewerkersbeleid. Je krijgt in dit deel informatie en tips over personeel aantrekken en aanwerven, stagiairs en vrijwilligers vinden. En natuurlijk: je nieuwe mensen onthalen.

Je weet waar je organisatie naartoe moet en je hebt de juiste mensen in dienst. Het is zaak die mensen te houden om je doelen te bereiken. Ga in dialoog, heb zeker aandacht voor hun competenties en talenten, zorg voor opleiding en ontwikkeling en toon hen perspectief in een loopbaanpad.

Je hebt een plan voor je organisatie. Je hebt de juiste mensen aangetrokken. En je weet ze te houden door hen kansen te geven en hun loopbaan vorm te geven. Mooi zo. Nu ook zorgen dat het team tevreden is en iedereen op elkaar is ingespeeld.

Je medewerkers krijgen opleiding en loopbaankansen en je hebt een goed team uitgebouwd. Nu zeker nog zorgen voor het welzijn van de medewerker. Hoe is het met het verzuim gesteld? Lopen je mensen psychosociale risico's in hun job? Zijn er medewerkers die tegen een burn-out aanleunen of er middenin zitten?  

Je doet wat je kan, maar soms willen medewerkers vertrekken of wil je als organisatie niet meer met een medewerker verder. Hoe vermijd je ongewenste uitstroom? Hoe rond je de zaken toch goed af als het niet anders kan?