U bent hier

Zelfsturende teams

Een zelfsturend team is een vaste groep van medewerkers, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het totale
proces waarin producten of diensten tot stand komen. Het team plant en bewaakt de procesvoortgang, lost dagelijkse
problemen op en verbetert processen en werkmethoden zonder daarbij voortdurend een beroep te doen op de leiding of
ondersteunende diensten.

HR-info

Tools

Cases