U bent hier

Subsidies voor HR gezocht?

Om je medewerkersbeleid beter te kunnen uitwerken, bestaan er verschillende financiële kanalen.  

1. Het Europees Sociaal fonds (ESF)

Het Europees Sociaal fonds (ESF) biedt financiële ondersteuning aan Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Organisaties die binnen die domeinen projecten ontwikkelen, komen in aanmerking voor subsidies. Het ESF lanceert regelmatig nieuwe oproepen, bijvoorbeeld binnen thema’s zoals 'duurzaam loopbaanbeleid' of 'anders organiseren'. Meer info: www.esf-vlaanderen.be.


2. Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting keert jaarlijks subsidies uit aan de social profit via het ‘Venture Philanthropy Fonds’. Hier kan je terecht voor consulting en financiële steun (maximum 80.000 euro gespreid over 3 jaar) om organisaties en bedrijven met sociaal oogmerk structureel te versterken en verder te helpen groeien. De voorwaarde ‘als organisatie actief op vlak van sociale inclusie in België’ mag je breed interpreteren. Of je in aanmerking komt, kan je best navragen bij de Koning Boudewijnstichting zelf. De Kringwinkel Hageland kreeg bijvoorbeeld steun bij de uitbouw van talentgedreven loopbanen. Gehandicaptenvoorziening De Lovie kon een strategie rond efficiënt/effectief werken uitbouwen.

Meer info op www.venturephilanthropyfund.be


3. Een preventief gezondheidsbeleid uitrollen?

Een gezondheidsbeleid uitrollen lijkt een hoop werk maar je staat er als onderneming gelukkig niet alleen voor. Je kunt namelijk beroep doen op speciaal hiervoor opgeleide bedrijfscoaches. De coach begeleidt je organisatie bij het opstarten van een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer. Het gaat om gezondheidsbevorderende initiatieven binnen de thema’s voeding, beweging, sedentair gedrag, roken, verdovende middelen en mentaal welbevinden. Daarenboven betaalt de Vlaamse overheid een deel van de kostprijs terug.

Terugbetaling:

Ondernemingen kunnen voor de coaching een gedeeltelijke terugbetaling krijgen. Via www.gezondopdewerkvloer.be kan je hiervoor een aanvraag indienen. Als organisatie betaal je dan nog slechts 500 euro voor een begeleidingstraject van 20 uren. De Vlaamse overheid betaalt de overige kosten (1000 euro).

Meer weten? www.gezondleven.be/projecten/gezond-op-de-werkvloer


4. VDAB

Job- en taalcoaching op de werkvloer 

Heb je een medewerker aangeworven uit een kansengroep? Doe beroep op gratis jobcoaching op de werkvloer. Doel? Een tevreden medewerker die kwalitatief werk aflevert en lang bij jou aan de slag blijft.

Wat houdt jobcoaching in?

Een jobcoach begeleidt je medewerker op de werkvloer. Hij helpt hem of haar om zich in te werken, de juiste werkhouding aan te nemen en goed te functioneren binnen het team. Daarnaast kan de jobcoach je adviseren over bepaalde zaken, bijvoorbeeld over peter- of meterschap, competentiegericht werken of functioneringsgesprekken.
Je kan met Jobcoaching starten tot één jaar na de aanwerving. Dit proces duurt maximaal zes maanden.

Wanneer komt mijn medewerker in aanmerking voor gratis jobcoaching?

Je medewerker komt in aanmerking voor gratis jobcoaching als hij in Vlaanderen werkt en aan een van de volgende voorwaarden beantwoordt. Hij/zij:

  • is van allochtone afkomst,
  • 50 jaar of ouder,
  • heeft een arbeidsbeperking of 
  • is kortgeschoold (geen diploma hoger secundair onderwijs).

Hoe kan ik jobcoaching aanvragen? 

Op www.jobentaalcoaching.be kan je een jobcoach zoeken in jouw buurt.
 

Re-integratie en bedrijven (VDAB)

Bedrijven kunnen in deze projecten tot 150.000 euro subsidies per jaar krijgen voor het organiseren van opleidingen op hun eigen werkvloer. Het gaat om opleidingen voor personen met gezondheidsproblemen en ze moeten gericht zijn op knelpuntberoepen. Deze oproep staat continu open, minstens tot en met 29 mei 2020.

Meer info? www.partners.vdab.be/subsidieoproepen/50043


5. Sectorale tussenkomsten

> Voor de algemene en psychiatrische ziekenhuizen en de woonzorgcentra:

Project van Fedris voor werknemers uit de zorg met of op de rand van een burn-out

In januari 2019 lanceerde het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) het driejarig pilootproject burn-out in samenwerking met de bank- en zorgsector.

Dit aanbod richt zich op de algemene en psychiatrische ziekenhuizen en de woonzorgcentra. Werknemers uit de ziekenhuizen (NACE-code 86.10), uit de rust- en verzorgingstehuizen (NACE-code 87101) en de overige verpleeginstellingen met huisvesting (NACE-code 87109) komen in aanmerking.

Het project voorziet in een begeleidingstraject voor werknemers die bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out (stadium 1 of 2). Het gaat om personen die moeilijkheden ervaren tijdens het werk, meermaals kortstondig afwezig zijn op het werk of het werk hebben stopgezet gedurende minder dan 2 maanden.

Dit begeleidingstraject heeft als doel werknemers toe te laten aan het werk te blijven of het werk zo snel mogelijk te hervatten.

Lees hier meer concrete informatie over het aanbod voor de individuele werknemer en de return voor de werkgever.

Meer info: www.fedris.be/nl/pilootproject-burn-out
 

> Voor de sociale economie:

Managementadvies voor de sociale economie

Als erkende sociale-economieonderneming kan je een premie krijgen voor het inwinnen van een onderbouwd schriftelijk advies om je bedrijfsvoering te verbeteren en je onderneming te versterken, te laten groeien of te transformeren.

Voor wie? Je bent erkend door de Vlaamse overheid als maatwerkbedrijf, lokale diensteneconomie-initiatief of invoegbedrijf.  

Meer info: www.socialeeconomie.be/managementadvies

Provinciale portefeuille sociale economie voor advies en opleiding (Antwerpen)

De provincie Antwerpen verleent subsidies aan organisaties uit de sector van de sociale economie (inclusief coöperatieve vennootschappen) voor de uitvoering van externe adviesopdrachten die leiden naar een inclusieve economie en/of opleidingen die het middenkader en leidinggevenden van die organisaties versterken. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten en is begrensd op 6.000 euro. 

Meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/provinciale-portefeuille-sociale-economie-voor-advies-en.


Laatste update: februari 2019 kirsten_hrwijs.jpg

Vragen? Stel ze aan de auteur van deze tekst:

Kirsten D'Hooghe
HR-adviseur HRwijs 
kirsten.dhooghe@verso-net.be
0474 987 065
 

 

Strategisch HR-beleid