U bent hier

Strategisch HR-beleid

De termen missie, visie, waarden en strategie worden vaak in één adem genoemd en ook soms als synoniemen voorgesteld. Maar wat betekenen ze nu en waarom zijn ze belangrijk? En hoe maak je een geslaagd visiedocument?

Een vzw leiden is niet alleen de taak van de directie. De raad van bestuur en de algemene vergadering zijn belangrijke beleidspartners voor elke vzw.

Als we het op organisatieniveau over verandering hebben, dan doelen we meestal op geplande veranderingen. Het kan gaan om de invoering van een nieuwe technologie of werkwijze, om nieuwe werkprocessen, een fusie of besparingen. En of het nu om een opgelegde, dan wel een zelfgekozen verandering gaat, we willen ze sturen in een richting die noodzakelijk of gewenst is. Omwille van een veranderende context, verwachtingen of regelgeving. Deze geplande veranderingen vormen de focus van dit hoofdstuk.

Hoe kan je door aanpassingen aan de organisatiestructuur- en werkcultuur de werkbaarheid van jobs van werknemers verbeteren?

Ben je op zoek naar middelen om je medewerkersbeleid nog beter te kunnen uitwerken? Misschien kun je met jouw organisatie wel een beroep doen op één van deze interessante kanalen.

HR-info

Tools

Cases

Events