U bent hier

Re-integratie na langdurige afwezigheid

Re-integratie duidt op het proces van afstemming dat nodig is om een medewerker opnieuw een plek te geven op de werkvloer na een middellange of lange afwezigheid omwille van een ziekte, ongeval of operatie.

De medewerker keert terug in zijn vroegere of in een nieuwe functie. Mogelijk is er sprake van aanhoudende gezondheidsproblemen of functionele beperkingen.

Terugkeren naar je oude werkplek na een lange afwezigheid is niet vanzelfsprekend. Na een afwezigheid van 3 tot 6 maanden hervat 50% van de werknemers bij hun vroegere werkgever. Slechts 20% van de werknemers die langer dan een jaar afwezig zijn, starten opnieuw bij hun vroegere werkgever. Slechts een kleine 10% van de werknemers keert terug naar de eigen werkgever na 2 jaar afwezigheid. (Bron: Disability Management@Work)

stenen in evenwicht

Werkgever en medewerker hebben er nochtans alle belang bij om de re-integratie te doen slagen. Een goed begeleide terugkeer kan het genezingsproces van een zieke medewerker bevorderen en bespaart de werkgever directe en indirecte vervangingskosten.

Zonder de gepaste voorbereiding en begeleiding is de kans op uitstroom of mislukking groot.

Wat kan je als werkgever doen?

  • Reeds vroeg in de ziekteperiode contact opnemen met de werknemer voor een gesprek. Dit werkt het best als iemand die onmiddellijk betrokken is bij de medewerker dit doet, bijvoorbeeld een (direct) leidinggevende.
  • Een duidelijke missie/visie hebben als het gaat om re-integratie.
  • Procedures opstellen om de re-integratie vlot te laten verlopen.
  • Aanpassing van de werkplek wanneer nodig.
  • Contact met ziekenfonds en arbeidsgeneesheer.
  • Ergonomische opleidingen aanbieden.

De regelgeving omtrent werkhervatting is erg complex. Vraag raad aan je federatie of aan je externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

De "Brochure voor werkgevers: werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen" biedt een antwoord op de volgende vragen: hoe en waarom een beleid opzetten gericht op werkhervatting; wie heeft welke verantwoordelijkheid; hoe de taken verdelen; hoe werk ik aan een concreet plan van aanpak; hoe een werkhervattingstraject opstellen op maat van de werknemer?

In de publicatie van het project Disability Management@Work vind je ook een schat aan informatie over het re-integreren van langdurig zieke medewerkers.

De Christelijke vakbond ACV werkte een re-integratieparcours uit op de website Terug in het zadel

Op www.zorgwerkportaal.be kan je ook een schat aan informatie vinden zoals tips en voorbeeldvragen.

Welzijn en gezondheid