U bent hier

Competenties

Competenties zijn het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die passen bij een functie of waarover een medewerker beschikt. Het is allicht zinvol om voor je organisatie in kaart te brengen over welke competenties ze al beschikt en waar ze nog nood aan heeft.

HR-info

 • Een competentieprofiel kan een leidraad bieden voor alle stappen in het personeelsbeleid. Dat noemen we dan een competentiebeleid...
 • Ga je aan de slag met competenties? Een aantal praktische tips kunnen je al een heel eind op weg helpen. 1. Beperk het aantal...
 • Competentiemanagement is in. Het lijkt wel of je als organisatie niet zonder kan. Toch is het goed om vooraf af te wegen of het...
 • In een functiebeschrijving staan de taken, verantwoordelijkheden en resultaten opgesomd die bij een functie horen. In een...
 • Er zijn talloze definities van wat competenties zijn. Ze hebben gemeenschappelijk dat competenties een geheel van kennis,...
 • Competenties verwerven veronderstelt een leerproces. De wijze waarop iemand leerde of het leerproces zelf zijn van ondergeschikt...
 • Competenties zijn het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die passen bij een functie of waarover een medewerker beschikt...

Tools

 • Dit stappenplan van Socius helpt je om competenties te definiëren en omschrijven. Als je de 3 stappen van deze oefening uitvoert...
 • De STARR methodiek laat je toe om voor bepaalde competenties te weten te komen hoe iemand een bepaalde situatie aangepakt heeft...
 • Het stappenplan ‘sterrollen invoeren’ geeft je een leidraad om in kleine organisaties toch loopbaankansen te creëren. In kleine...
 • Biedt een competentiebeleid ook in uw organisatie een meerwaarde? Deze tool bevat een checklist bij het ontwikkelen ervan, maar...
 • Een competentiematrix biedt een visueel overzicht van de aanwezige en de te verwerven competenties/taken van elke medewerker. Dit...
 • In een functiebeschrijving staan de taken en verantwoordelijkheden opgesomd die bij een functie horen. "Wat moet de medewerker...
 • Het Competent Talent Spel sluit aan bij het boek Competent talent in organisaties.  Dat boek formuleert het Competent Talent-...
 • Het stappenplan biedt enkele handvatten rond het opstellen van competentieprofielen binnen je organisatie. In een...
 • Acerta ontwikkelde een competentiewoordenboek met 53 competenties dat gratis toegankelijk is. Elke competentie bevat ...
 • In welke mate bezit jij de vijf loopbaancompetenties kwaliteiten, motieven, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken? Deze...

Cases