U bent hier

Talenten & Competenties

Een talent verwijst naar een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een persoon. Vaak ligt aan de basis daarvan een natuurlijke aanleg of een begaafdheid en een motivatie of drive om het talent vaak in te zetten. Anders gezegd: talenten zijn terugkerende patronen in ons denken en handelen die sterk ontwikkeld zijn, en waar we voldoening en energie uit halen. Maar een talent toont zich niet altijd, daarvoor is een juiste context nodig. Talent zegt dus iets over het potentieel van mensen. Talenten zijn eigenschappen die behoren tot een persoon en vertrekken vanuit het individu. Inzetbaarheid ervan in organisaties komt pas op de tweede plaats. 

Een competentie is de individuele capaciteit om kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd aan te wenden in het handelen, in functie van de concrete en dagelijkse werksituatie. Een competentie wordt zichtbaar in het concrete gedrag van een medewerker. Onderliggende kennis, vaardigheden en attitudes bepalen dit gedrag. Je kan bepalen welke competenties medewerkers nodig hebben om een bepaalde functie goed uit te oefenen (competentieprofiel). Elke individuele medewerker beschikt echter ook over een persoonlijke set aan competenties. In een competentiebeleid breng je idealiter beide kanten in kaart: welke competenties hebben we nodig voor de uitvoering van de taken/functies én welke competenties bezitten de mensen die bij ons werken? 

Tools

  • Dit stappenplan van Socius helpt je om competenties te definiëren en omschrijven. Als je de 3 stappen van deze oefening uitvoert...
  • Het 360 graden feedback-principe is een methode om het functioneren van een individu te evalueren waarbij gebruik wordt gemaakt...
  • De cirkel van Covey biedt een bril om een andere kijk te ontwikkelen op dingen waar we tegenaan lopen. Stephen Covey, beroemd om...
  • Het POP is een ondersteund proces dat de werknemer wil laten reflecteren. Orgelpunt hierbij is het POP gesprek, het ideale moment...
  • Hoe zorg je ervoor dat een pop-gesprek goed verloopt?  Deze handige leidraad kan je daar bij helpen. Een goed gesprek vormt...
  • Dit sjabloon van een ontwikkelgesprek geeft structuur aan de gesprekken met je medewerkers. Bij elk onderdeel vind je een aantal...
  • De SAM-schaal staat voor "Schaal voor meting van attitudes en vaardigheden". De schaal werd in eerste instantie ontwikkeld om de...
  • Coachen met kortgeschoolde medewerkers? Dat kan! Met ‘Stevig in de Steigers’: een speels en laagdrempelig instrument dat...

Cases

Events