U bent hier

Loopbaanbeleid

De eigen loopbaan vormgeven is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de individuele medewerker. Organisaties kunnen wel een actieve rol spelen in het matchen van individuele loopbaanwensen en -behoeftes van medewerkers met de noden en uitdagingen van de organisatie.

Als organisatie kan je de interne mobiliteit mogelijk maken door loopbaanpaden uit te tekenen en zichtbaar te maken. Of je kan jobs verlichten door ze anders te 'craften'.

Verschillende zaken dragen er toe bij dat een job aantrekkelijk is en werkplezier biedt: een uitdagend takenpakket, een aangename werkcontext, voedende werkrelaties en zinvol werk. Op al deze terreinen kan je met een individu of een team aan de slag om werk meer betekenisvol te maken of te zorgen voor meer voldoening in de job. 

Om hun eigen loopbaan richting te geven, is het nodig dat medewerkers hun persoonlijke loopbaancompetenties ontwikkelen. Je kan hen daarin als werkgever ondersteunen of hen er attent op maken.

Bij externe loopbaanbegeleiding gaan werknemers buiten de organisatie met een coach stilstaan bij hun loopbaan. Dat kan op eigen initiatief gebeuren of na een suggestie van de werkgever. Je kan als werkgever ook zelf die suggestie doen als je merkt dat een medewerker vastloopt.

Daarnaast kan loopbaanbegeleiding deel uitmaken van het loopbaanbeleid dat een organisatie intern voert. Je kijkt dan intern hoe een medewerker zijn loopbaan een nieuwe richting kan geven. We spreken dan van interne loopbaanbegeleiding.

Tools

Cases