U bent hier

Ontwikkeling personeel

Talent betekent het hebben van een natuurlijke aanleg, het hebben van een gave en/of het begaafd zijn. Het gaat om patronen in ons denken en handelen die van nature sterk zijn ontwikkeld. Talent zegt iets over het potentieel van mensen. Maar het is niet omdat iemand veel talent heeft, dat hij dat meteen kan laten zien.

Competenties zijn het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die passen bij een functie of waarover een medewerker beschikt. Het is allicht zinvol om voor je organisatie in kaart te brengen over welke competenties ze al beschikt en waar ze nog nood aan heeft. Een talent wordt verzilverd in een competentie via ervaringskansen en opleiding.

Wil je als kleine socialprofitorganisatie bijblijven, dan is het belangrijk snel en veel te kunnen leren. Voortdurende aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers is dus nodig om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden. Ga ook voort op de expertise van onze partner VIVO, op www.lerenindesocialprofit.be.

De eigen loopbaan vormgeven is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de individuele medewerker. Organisaties kunnen wel een actieve rol spelen in het matchen van individuele loopbaanwensen en -behoeftes van medewerkers met de noden en uitdagingen van de organisatie.

HR-info

Tools

 • Het GROW model kan gebruikt worden om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek. De kracht van het GROW model is dat het...

Events

 • Proeverijen, uw L&D Festival

  Leidinggevenden
  De vijfde editie van Proeverijen is een XL-editie want er zijn dubbel zoveel aanbieders als in 2018: je kan in 2020 een keuze...
 • Samenwerken in diversiteit

  Vrijwilligers
  Samenwerken met mensen van andere origine betekent geconfronteerd worden met andere culturele en levensbeschouwelijke gewoontes....
 • Samenwerken in diversiteit

  Vrijwilligers
  Samenwerken met mensen van andere origine betekent geconfronteerd worden met andere culturele en levensbeschouwelijke gewoontes....
 • Samenwerken in diversiteit

  Vrijwilligers
  Samenwerken met mensen van andere origine betekent geconfronteerd worden met andere culturele en levensbeschouwelijke gewoontes....
 • Zorg, ook voor jezelf

  Leidinggevenden
  Als leidinggevende draag je voortdurend de eindverantwoordelijkheid en zorg voor anderen. Deze constante zorg is haalbaar zolang...
 • Morele stress herkennen - medewerkers ondersteunen

  Leidinggevenden
  Morele stress ontstaat wanneer je je waarden en visie op goede zorg niet in de praktijk kan brengen. Een wrang gevoel…  Het is...
 • Eigenaarschap ontwikkelen bij medewerkers en teams

  Leidinggevenden
  Het beste uit je team halen door je medewerkers aan te zetten tot 'eigenaarschap'. Tijdens deze prakijkgerichte vroming ga ja...