U bent hier

Leiding geven: voor elke rol andere competenties

Leiding geven vraagt de inzet van specifieke competenties. We lijsten enkele competenties op die eigen zijn aan leidinggeven, niet met het doel om volledig te zijn, wel om een idee te geven van welke kennis, vaardigheden en attitudes belangrijk kunnen zijn voor een leidinggevende. 

Die competenties houden natuurlijk verband met de taken en verantwoordelijkheden van een leidinggevende. Verder zijn ze afhankelijk van de organisatie en de rol die een leidinggevende opneemt in de organisatie (bijvoorbeeld als directielid of als direct leidinggevende). 

People management ‘coach’

Organiseren en beheren ‘manager’

Visie bepalen ‘leider’

Persoonlijke vaardigheden

Communicatieve vaardigheden:

  • Luisteren
  • Samenvatten
  • Gerichte vragen stellen

Kennis van zaken en in staat zijn kennis toe te passen

Initiatief nemen

Inlevingsvermogen

Feedback geven op waarneembaar gedrag

Organiseren

Visie ontwikkelen

Kunnen omgaan met stress

Gesprekstechnieken beheersen

Plannen

Samenwerken met andere organisaties/leidinggevenden

Prioriteiten stellen

 

Motiveren

Beslissingsvaardigheid

Omgevingsgevoeligheid, vinger aan de pols houden  

Zelfkennis en zelfkritisch vermogen

Coachen

Opvolgen en controleren

Inspireren en overtuigen

Een netwerk uitbouwen:

  • Netwerken
  • Sociale media inzetten

Samenwerking stimuleren

Analyseren

Toekomstgericht denken en handelen

Samenwerken

 

Delegeren

 

Klantgerichtheid

 

Je competenties als leidinggevende ontwikkelen

Je competenties als leidinggevende ontwikkelen kan op vele manieren: bijvoorbeeld via een training coachend leidinggeven of via intervisie met collega leidinggevenden uit je eigen organisatie of uit bevriende organisaties. 

Als het gaat om het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden als helder communiceren, motiveren, feedback geven,... dan kan coaching een goed idee zijn. Je kan je bijvoorbeeld laten coachen door een collega leidinggevende of een externe coach die wat afstand heeft tot de organisatie.

Leiding geven