U bent hier

Leeftijdspiramide van je organisatie

De leeftijd van je medewerkers in kaart brengen, laat toe om de huidige en toekomstige uitdagingen van je organisatie in te schatten. Niet alleen de situatie nu verdient aandacht, maar ook die binnen vijf of tien jaar bij ongewijzigd beleid. 

Met de Leeftijdsscan krijg je zicht op de verdeling van medewerkers over verschillende leeftijdsgroepen. In kleine organisaties volstaat een eigen excelbestand vaak. Belangrijk is dat je stilstaat bij de betekenis van de leeftijdspiramide van je personeel.

Veel medewerkers tussen 30 en 45 betekent wellicht veel vragen rond de combinatie werk/privé en thematische verloven. Als er binnen de vijf jaar meerdere mensen met pensioen gaan, kan het verankeren en doorgeven van hun kennis en ervaring wel eens een prioriteit zijn om te zorgen dat je geen waardevolle kennis laat verloren gaan. 

Een fictief voorbeeld van een voorziening voor mensen met een handicap waar 26 mensen werken (16 vrouwen en 10 mannen):

Voorbeeld leeftijdspiramide vandaag.jpg

Over vijf jaar ziet de piramide er zo uit:

Voorbeeld leeftijdspiramide over 5 jaar.jpg

Deze organisatie kan zich verwachten aan een toename van eindeloopbaanvragen en mogelijks van fysieke klachten. Acties spitsen zich best hierop toe. Een samenwerking met een school waarbij ervaren medewerkers stagiairs begeleiden kan de instroom van jonge medewerkers bevorderen en ervaren medewerkers de kans geven om in een mentorrol te stappen.