U bent hier

Kansarmoede

Armoede heeft veel gezichten. Er is de buitenkant, waar we spontaan aan denken: het gebrek aan financiële middelen, slechte huisvesting, niet de laatste nieuwe kleren ... Maar armoede gaat veel verder. Essentieel is een gebrek aan kansen en keuzes. Kansarmoede is een netwerk aan structurele uitsluiting dat ervoor zorgt dat iemand niet volwaardig kan participeren aan onze samenleving.

Op de werkvloer kunnen aspecten van kansarmoede voor grote uitdagingen zorgen, zoals steeds wederkerende praktische problemen (mobiliteit, bereikbaarheid,...), wantrouwen, onzekerheid of net overdreven assertiviteit.

Hoe herken je een problematiek van kansarmoede? Hoe ga je er best mee om? En hoeveel kansen geef je?