U bent hier

Jobrotatie

Vele vzw’s zijn eerder kleine organisaties en werkgevers vrezen soms voor uitstroom omwille van weinig promotiemogelijkheden, maar kleine ingrepen kunnen al veel doen. In dat kader is het van belang om het gesprek aan te gaan over taken, functies en verantwoordelijkheden en waar mogelijk te schuiven in taken. Ook de mogelijkheid van te wisselen tussen fysiek zwaardere en minder zwaardere jobs kan een antwoord bieden.

Een jobcrafting -of rotatiesysteem kan een oplossing zijn.

- Start met het in beeld brengen van de taken. Analyseer wat jij en je medewerkers allemaal doen en hoeveel tijd je er aan besteedt. Tracht ook oog te hebben voor de rol die bepaalde medewerkers naast hun job spelen en hou niet-werkgerelateerde talenten in het oog.

- Organiseer je werking zodat medewerkers bijvoorbeeld 1 dag per jaar met een collega meedraaien of laat in het kader van een project taken van collega’s overnemen. Dit kan misschien wel op een andere afdeling? Bijkomend krijgen mensen op die manier een beter zicht op elkaars taken en krijg je als leidinggevende al een betere kijk op mogelijkheden tot doorstroom van medewerkers.

Jobrotatie is vaak een manier om 50+’ers gemotiveerd te houden. Zij kijken graag eens over het muurtje en draaien graag een tijdje op een andere dienst of zelfs in een andere organisatie mee. Jouw organisatie kan hier veel van leren, zeker als je de uitwisseling vanuit een gerichte leervraag plaats laat vinden. Je kan dit soort van uitwisselingen samen met andere organisaties opzetten en zo een win-win creëren.

Quickscan functiecreatie: Functiecreatie is kortweg het bundelen van kleine taken tot een job. Het kan eventueel een oplossing zijn bij een te hoge werkdruk bij gekwalificeerd personeel. Of er in jouw organisatie nood is en of er mogelijkheden zijn? Dat kom je te weten door deze scan.

Teamwerking