U bent hier

Interne loopbaanbegeleiding

Het kan voor organisaties interessant zijn om stil te staan bij de loopbaanwensen van hun medewerkers en die te matchen met de doelstellingen van de organisatie. Dat kan in periodieke loopbaangesprekken.


Loopbaangesprekken

Een loopbaangesprek is een formeel gesprek met een medewerker waarin niet zozeer over het functioneren gepraat wordt maar wel over de bredere context van het werk (bijvoorbeeld combinatie met het gezinsleven) en de talenten, ambities en groeimogelijkheden die de medewerker in zich heeft. Mogelijkheden binnen de organisatie om talenten meer in te zetten, worden verkend. Het gesprek is toekomstgericht. Dit gesprek kan ook een apart onderdeel van het functioneringsgesprek zijn.


Interne loopbaancoaching

Sommige organisaties gaan een stap verder en bieden intern loopbaancoaching aan. Voor kleine organisaties is dit niet vanzelfsprekend:

  • Loopbaancoaching staat volledig in het teken van de individuele medewerker: zijn/haar talenten, competenties, wensen, dromen en (job)mogelijkheden.
  • De medewerker moet afstand kunnen nemen van zijn concrete werksituatie.
  • De medewerker moet de veiligheid ervaren om vrijuit te kunnen spreken.
  • Loopbaancoaching vraagt specifieke competenties van de persoon die het begeleidt.

Organisaties waar interne individuele loopbaancoaching wordt geboden, zijn vaak grote organisaties waar opgeleide loopbaancoaches aan de slag zijn die niet rechtstreeks samenwerken met de mensen die ze begeleiden.

Zinvolle manieren om intern te werken rond loopbanen zijn naast loopbaangesprekken ook loopbaanpaden in kaart brengen en samen met een individu of team jobcraften (jobs actief samen vorm geven).


Externe loopbaanbegeleiding

Soms is het beter om medewerkers door te verwijzen naar een onafhankelijke loopbaancoach. Je vindt de erkende coaches die loopbaancheques aanvaarden op de website van de VDAB: https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding