U bent hier

Onthaal

HR-info

 • Bij de start van een tewerkstelling kan je een beroep doen op jobcoaching. De jobcoach begeleidt je nieuwe medewerker gedurende...
 • In een functiebeschrijving staan de taken, verantwoordelijkheden en resultaten opgesomd die bij een functie horen. In een...
 • Mentoring of peter/meterschap is een individuele begeleiding op de werkplek waarbij een ervaren of deskundige collega (de mentor...
 • In een onthaalbrochure heet je de nieuwe medewerkers welkom en geef je op een beknopte, aantrekkelijke manier informatie over je...
 • Duid een onthaalverantwoordelijke aan. Dat kan iemand zijn die telkens het eerste contact met een nieuwe medewerkers opneemt,...
 • Een warm onthaal zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers sneller ingewerkt en geïntegreerd zijn in je organisatie. Het voorkomt een...

Tools

 • onthaalmap Molenketjes
  De Molenketjes, een vzw voor kinderopvang in Sint-Jans-Molenbeek, werkte in 2018 een nieuw onthaalbeleid uit. Dit beleid bestaat...
 • onthaal
  Een stagiair aanwerven kan het werk verlichten. Tenminste als je die stagiair goed op weg helpt. Voor de verpleegkunde...
 • onthaal stagiairs
  Een stagiair aanwerven kan het werk verlichten. Tenminste als je die stagiair goed op weg helpt. Voor de verpleegkunde...
 • De onthaalmap van Huize Levensruimte is een goed startpunt voor de praktische uitwerking van het onthaalbeleid van je organisatie...
 • Deze checklist geeft weer waaraan een medewerker moet beantwoorden om een ideale peter of meter te zijn. Aan de hand van een...
 • Wil je je nieuwe medewerkers goed onthalen en daarbij niets vergeten? Dan kan deze onthaalchecklist zeker een hulpmiddel zijn!
 • Web vzw maakte een onthaalbrochure met korte zinnen en pictogrammen. In een onthaalbrochure heet je de nieuwe medewerkers welkom ...
 • onthaal
  Checklist voor onthaal van nieuwe medewerkers (vóór de 1ste werkdag en op de 1ste werkdag) en overzicht van wat je in een...
 • Een onthaalchecklist zorgt ervoor dat je niets vergeet bij het onthaal van een nieuwe medewerker. Deze tool biedt een overzicht...
 • Een helder overzicht van mogelijke thema's die je in een onthaalbrochure kan opnemen. Commentaar van een HR-expert Koen Joly...
 • Checklist die peters/meters of mentoren als leidraad kunnen gebruiken bij de start van nieuwe medewerkers. De checklist geeft een...

Cases