U bent hier

Gesprekken voeren

Het belang van de informele communicatie kan nauwelijks onderschat worden. Vraag aan mensen wat ze belangrijk vinden in werk, en een goed contact met en waardering van klanten/patiënten én collega’s is één van de eerste zaken die ze noemen. Ook een goede relatie met leidinggevenden staat in de top 5.

Op de website van VIVO over Werkbaar werk vind je waarom dit zo belangrijk is en tips om dit te stimuleren op de werkvloer.

Een medewerker kort op de bal en gericht feedback geven, blijft een goede manier om gedrag te bekrachtigen of bij te sturen.

Welke technieken kan je inzetten om gesprekken nuttig en zinvol te maken? 

Een of meerdere sollicitatiegesprekken vormen meestal de kern van het selectieproces. Je kan veel meer uit een interview halen door het goed te structureren.

Een functionerings- of groeigesprek (ook wel ontwikkel- of evolutiegesprek) is een tweezijdig en open gesprek waarin leidinggevende en medewerker met elkaar in dialoog gaan. Het gesprek gaat over het functioneren van de medewerker én de leidinggevende. Ook de samenwerking in het team kan aan bod komen.

In een evaluatiegesprek beoordeelt de leidinggevende het functioneren van een medewerker. De leidinggevende benoemt de sterke punten en de groeipunten in het functioneren van een medewerker.

Een loopbaangesprek is een formeel gesprek waarin je wil achterhalen hoe medewerkers hun job ervaren en hoe ze hun loopbaan verder zien evolueren. Het gesprek kijkt vooruit op middellange en lange termijn. Er wordt gepraat over de bredere context van het werk (bijvoorbeeld combinatie met het gezinsleven) en de talenten, ambities en groeimogelijkheden die de medewerker in zich heeft. Mogelijkheden binnen de organisatie om talenten meer in te zetten en ambities voor de verdere loopbaan, worden verkend.

Jammer genoeg gebeurt het wel eens dat collega’s onderling in discussies belanden waar ze zelf geen uitgang in zien. Dan kan het zijn dat de leidinggevende, de HR-medewerker of een vertrouwenspersoon het dispuut op zich neemt. Dat kan alleen maar als deze persoon geen betrokken partij is in het dispuut.  

 

Verzuimgesprek’ is een verzamelnaam voor verschillende mogelijke gesprekken met een medewerker die afwezig is wegens ziekte. Het kan gaan om een telefonisch contact bij ziektemelding, een terugkeergesprek na een afwezigheid, een gesprek tijdens een langdurige afwezigheid of een gesprek met iemand die frequent afwezig is.

Het ontslaggesprek is het slecht nieuws gesprek bij uitstek. Het is nooit prettig om aan een medewerker te melden dat de samenwerking eindigt, wat ook de reden daarvoor is.

Een exitgesprek is een laatste formeel gesprek met een medewerker die op het punt staat te vertrekken uit de organisatie, of hij nu vrijwillig vertrekt, op pensioen gaat of je hem ontslaat.

Tools

  • Gezond vergaderen. Dat is meer dan een stukje fruit aanbieden of even rechtstaan tijdens de pauze. Benieuwd wat je allemaal kan...
  • De gespreksleidraad is opgesteld voor het voeren van een semigestructureerd gesprek met een medewerker over zijn/haar afstemming...
  • diversiteit
    Met de online Checklist Diversiteit van HRwijs ga je na of je organisatie rekening houdt met verschillen tussen medewerkers. Vul...
  • Met deze gespreksleidraad zet je het thema werkstress op de agenda en leer je van elkaar. De leidraad bestaat uit 12...

Events