U bent hier

Gesprekken voeren

Dagelijkse gesprekken op de werkvloer zijn de hoeksteen van een succesvolle samenwerking en dienstverlening.

Dagelijkse gesprekken op de werkvloer zijn de hoeksteen van een succesvolle samenwerking en dienstverlening. Formele gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden leveren dan weer waardevolle inzichten en versterken de band tussen organisatie en medewerker.

Aandacht besteden aan het verloop van deze formele gesprekken zorgt voor een gerichter medewerkersbeleid, meer energie en betere afspraken.

Een functionerings- of groeigesprek (ook wel ontwikkelgesprek) is een tweezijdig en open gesprek waarin leidinggevende en medewerker met elkaar in dialoog gaan. Het gesprek gaat over het functioneren van de medewerker én de leidinggevende. Ook de samenwerking in het team kan aan bod komen.

In een evaluatiegesprek beoordeelt de leidinggevende het functioneren van een medewerker. De leidinggevende benoemt de sterke punten en de groeipunten in het functioneren van een medewerker. Als er eerder in een functioneringsgesprek afspraken gemaakt werden rond de ontwikkeling van een medewerker, worden die hier geëvalueerd. Ook het al dan niet behalen van streefcijfers of targets komt aan bod.

Een of meerdere sollicitatiegesprekken vormen meestal de kern van het selectieproces. Je kan veel meer uit een interview halen door het goed te structureren. Via een criterium- of gedragsgericht interview kom je te weten hoe iemand een bepaalde situatie aangepakt heeft in het verleden. De STAR-methodiek biedt hiervoor een leidraad.

Een loopbaangesprek is een formeel gesprek met een medewerker waarin niet zozeer over het functioneren gepraat wordt alswel over de bredere context van het werk (bijvoorbeeld combinatie met het gezinsleven) en de talenten, ambities en groeimogelijkheden die de medewerker in zich heeft. Mogelijkheden binnen de organisatie om talenten meer in te zetten, worden verkend. Het gesprek is toekomstgericht.

Een exitgesprek is een laatste formeel gesprek met een medewerker die op het punt staat te vertrekken uit de organisatie, of hij nu vrijwillig vertrekt, op pensioen gaat of je hem ontslaat. 

Het ontslaggesprek is het slechtnieuwsgesprek bij uitstek. Het is nooit prettig om aan een medewerker te melden dat de samenwerking eindigt, wat ook de reden daarvoor is.

‘Verzuimgesprek’ is een verzamelnaam voor verschillende mogelijke gesprekken met een medewerker die afwezig is wegens ziekte. Het kan gaan om een telefonisch contact bij ziektemelding, een terugkeergesprek na een afwezigheid, een gesprek tijdens een langdurige afwezigheid of een gesprek met iemand die frequent afwezig is.

Zes tips om van formele gesprekken een succes te maken. 

Jammergenoeg gebeurt het wel eens dat collega’s onderling in discussies belanden waar ze zelf geen uitgang in zien. Dan kan het zijn dat de leidinggevende, de HR-medewerker of een vertrouwenspersoon het dispuut op zich neemt.

1. Bepaal vooraf wat je doelstelling is als je feedback geeft. Ze benoemen kan helpen om de ander inzicht te geven in waarom het voor jou belangrijk is om deze feedback te geven.

2. Maak er zoveel mogelijk een dialoog van waarbij je de ander de kans geeft om te reageren.

3. Benoem je waarneming van de feiten: 'Ik stel vast dat/Mijn indruk van de realiteit is dat...'. Hier kan je direct checken of de ander jouw waarneming deelt.

1. Houd het zo feitelijk en concreet mogelijk

  • Benoem de feiten en vraag je op voorhand af waar je mogelijk een verkeerd beeld hebt.
  • Beschrijf concreet waarneembaar gedrag.
  • Vraag door waar nodig en check de feiten bij je gesprekspartner.

Wees je ervan bewust dat ook deze zogenaamde feiten gekleurd kunnen zijn door je perceptie. Je stemming, overtuigingen en relatie met de ander beïnvloeden mee het gesprek.