U bent hier

Functiebeschrijving en competentieprofiel

In een functiebeschrijving staan de taken, verantwoordelijkheden en resultaten opgesomd die bij een functie horen. In een competentieprofiel omschrijf je welke kennis, vaardigheden en attitudes een medewerker nodig heeft om de functie goed te vervullen.

Functiebeschrijving 

In een functiebeschrijving ga je uit van de job die iemand uitoefent. De leidvraag is ‘Wat moet de medewerker doen?’.

Het is een oplijsting van de taken en verantwoordelijkheden die bij de functie horen en vaak ook van gewenste resultaten. Zo kan je later evalueren of de medewerker de resultaten die bij zijn of haar functie horen, waarmaakt. In de praktijk duiken er vaak al competenties op in een functiebeschrijving.


Competentieprofiel

Bij een competentieprofiel wordt de medewerker omschreven die een bepaalde functie zal uitoefenen. De leidvraag is hier ‘Wat moet de medewerker kennen en kunnen en welke attitudes zijn nodig om zijn job goed in te vullen?’

  • Er worden een reeks competenties opgesomd en beschreven, al dan niet met gedragsindicatoren, die weergeven hoe de functie in jouw organisatie ingevuld wordt. Een stafmedewerker personeel heeft niet noodzakelijk dezelfde taken in een sociale werkplaats als in een jeugdcentrum waar hij of zij ook instaat voor projectbeheer.
  • Het organisatieperspectief vormt altijd het uitgangspunt voor een competentieprofiel.
  • Een competentieprofiel kan je ook opmaken voor een individuele medewerker. Je neemt erin op welke competenties die persoon heeft. Als je dit voor alle medewerkers doet en ook de taken in de organisatie analyseert, dan kan je nagaan of de nodige competenties aanwezig zijn en identificeren welke opleidingen nodig zijn. Dit kan in een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP).

Voorbeelden van competentieprofielen