U bent hier

Financiering van je opleidingen

Om je opleidingsinspanningen te financieren kan je vaak steun krijgen van het vormingsfonds van je sector.

Sectorale ondersteuningsmaatregelen

Veel sectoren hebben een Vormingsfonds of sociaal fonds dat bijdraagt in bepaalde opleidingskosten of een gratis opleidingsaanbod hebben. Deze fondsen brengen de CAO-afspraken over opleiding in de praktijk en werken met bijdragen op het loon. Op de website van VIVO vind je een goed overzicht van het aanbod per sector.

Om financiële steun voor opleidingen van je sectorfonds te krijgen, zijn er mogelijks enkele verplichtingen die je moet nakomen, zoals het opmaken van een opleidingsjaarplan. Raadpleeg hiervoor je sectorfonds of je koepelorganisatie.

Verso maakte een overzicht van de financiële tegemoetkomen voor werkgevers in de social profit in kader van het Vlaamse doelgroepenbeleid.