U bent hier

Competenties

Competenties zijn het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die passen bij een functie of waarover een medewerker beschikt. Het is allicht zinvol om voor je organisatie in kaart te brengen over welke competenties ze al beschikt en waar ze nog nood aan heeft. Dat helpt je in het rekruterings- en opleidingaanbod. Maar pas op: kijk niet alleen naar wat medewerkers (nog) niet kunnen, maar zeker ook naar waar hun troeven liggen. Misschien kunnen ze je verrassen. Veel succes!

Neem ook een kijkje op www.competentindesocialprofit.be. Deze website werd ontwikkeld door onze partner VIVO om competentiemanagement in socialprofitorganisaties te ondersteunen.

VIVO-site competentiemanagement_0.JPG

Er zijn talloze definities van wat competenties zijn. Ze hebben gemeenschappelijk dat competenties een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes zijn.

In een functiebeschrijving staan de taken, verantwoordelijkheden en resultaten opgesomd die bij een functie horen. In een competentieprofiel omschrijf je welke kennis, vaardigheden en attitudes een medewerker nodig heeft om de functie goed te vervullen.

Competentiemanagement is in. Het lijkt wel of je als organisatie niet zonder kan. Toch is het goed om vooraf af te wegen of het werken met competentieprofielen iets voor jouw organisatie is.

Ga je aan de slag met competenties? Een aantal praktische tips kunnen je al een heel eind op weg helpen.

Een competentieprofiel kan een leidraad bieden voor alle stappen in het personeelsbeleid. Dat noemen we dan een competentiebeleid.

Competenties verwerven veronderstelt een leerproces. De wijze waarop iemand leerde of het leerproces zelf zijn van ondergeschikt belang. Mensen kunnen competenties zowel op het werk als thuis, in een schoolse context of tijdens vrijetijdsactiviteiten verwerven.