U bent hier

zelfsturende teams

Het team legt zichzelf in de rooster

Waarom zou je als leidinggevende je hoofd breken over ‘eerlijke uurroosters’? Die krijg je haast nooit voor mekaar en je maakt altijd iemand ontevreden. Bij WZC Cocoon in Antwerpen hebben ze dat begrepen. De teamleden vullen er samen de rooster in en zelfs kerst- en weekenddagen worden vlotjes ingekleurd. “Als je zelf kan kiezen welke vrije dag je opoffert, dan voelt dat allemaal niet zo erg aan”, zegt directeur Bert Schonenberg. Hij deelde deze en andere ervaringen in het Praktijklabo Innovatieve Arbeidsorganisatie van Flanders Synergy, VIVO en het Fonds Ouderenzorg. We nemen zijn verhaal over van de website VIVO.

Zelfsturende functioneringsgesprekken in team

Bij de Nederlandse organisatie Het Eerste Huis doen ze aan zelfsturende functioneringsgesprekken, in team!

Daarbij geven teamleden elkaar feedforward in het ‘hier en nu’. Dezelfde onderwerpen als in een klassiek functioneringsgesprek komen naar voren: wat gaat er goed, wat kan beter, wat zijn je wensen/ambities.

Het grote verschil is dat de persoon zélf zijn/haar functioneren in openheid deelt zonder daar een lijstje met voorbereide feedback op terug te krijgen.

Voordelen:

  • de verbinding met de hele persoon. Werk met wat iemand wil, niet met wat ‘moet’.
  • de betrokkenheid van alle collega’s in plaats van alleen die van de ‘baas’.

Randvoorwaarden:

  • dit proces vergt een sterk reflectief vermogen van alle betrokken personen.
  • je hebt binnen je team een sfeer van vertrouwen en respect nodig.

> Lees meer over hoe en waarom Het Eerste Huis dit zo doet

Workshop ‘Met meer autonomie naar werkbaar werk’ - 14 maart - Hasselt - VOLZET

‘Werk geeft 1 op 3 werknemers continu stress’. Dat zijn harde cijfers uit een recente studie van het HIVA (De Tijd, 18/1/2017). De toenemende complexiteit van jobs snijdt mensen de adem af. Hoe creëer je een organisatiecontext waarin mensen juist energie halen uit hun werk? Dat bekijken we in deze workshop ‘innovatieve arbeidsorganisatie’, op dinsdag 14 maart in Hasselt. 

08
jun
2017
Van droom naar praktijk Zelfsturing heeft heel wat potentieel. Sommige organisaties zien het als een manier om betere resultaten te halen. Anderen doen het om de motivatie van medewerkers aan te zwengelen of om meer middelen vrij te maken voor eerstelijnswerk. Toch is zelfsturing invoeren niet vanzelfsprekend, en is succes niet gegarandeerd. Zelfsturing is niet zomaar een volgend managementmodel in de rij. Het is een uitgesproken visie op organisatieontwikkeling, waar vertrouwen in het kunnen van medewerkers en teams centraal staat. En het geeft handvatten om dat kunnen zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dat zegt meteen waar de kracht en de valkuilen zitten. Zelfsturing invoeren...
02
feb
2017
Kiezen voor zelfsturing betekent resoluut kiezen voor teamwork als organisatie-ontwerp. Dit vraagt een bewuste keuze en het besef dat een structurele verandering aangegaan wordt waar élke partner binnen de organisatie aan zal meewerken en waar ook externe partners gevolgen van zullen ondervinden. Eenmaal deze keuze genomen is kan het veranderingsproces opgestart worden. In een eerste deel staan we stil bij de kernvragen die deel uitmaken van elk organisatie-ontwerp: Wat is de mate van arbeidsdeling? Op welke wijze wordt de organisatie gedepartementaliseerd? Welk soort hiërarchie wordt nagestreefd? Wat is de mate van (de)centralisatie? Hoe lopen de gezagslijnen? Na een theoretische duiding...
17
feb
2017
Weg naar de toekomst of gedoemd om te mislukken? Zelfsturing lijkt wel een hype. Organisaties zien het als een manier om betere resultaten te halen. Anderen doen het om kosten te besparen of om de motivatie en betrokkenheid van medewerkers aan te zwengelen. De resultaten zijn niet eenvoudig te interpreteren. Wie even op zoek gaat, vindt succesverhalen maar ook doemberichten waarom het allemaal niet lukt. De realiteit is dat veel organisaties in de afgelopen decennia met zelfsturing hebben geëxperimenteerd. Soms werkte het, maar vaak ook niet. En daar zijn verschillende redenen voor…. Meer dan een druk op de knop Zelfsturing is meer dan het zoveelste managementmodel in de rij. Het is een...

Zelfsturende teams

Voor sommigen klinkt het als een aantrekkelijk gegeven. Anderen staan er absoluut niet voor te springen, omdat het een heel onzeker gevoel bij heb teweegbrengt. Fictie... Het klopt uiteraard dat het enige voorbereiding en aandacht vergt, zeker bij de opstart van zulke teams.

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen komt met kleine teams dicht bij de mensen

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen heeft na een strategische denkoefening het begrip 'customer intimacy' centraal gesteld in zijn beleidsvisie. Daartoe is het met kleine zelfsturende zorgteams gaan werken, die sneller beslissen, adequater reageren en oplossingen op maat bieden. Minder hiërarchische lagen zorgen er voor meer wendbaarheid en een sneller antwoord op lokale behoeften.