U bent hier

werkbaar werk

26
jun
2017
We leven in een steeds sneller veranderende, meer complexe en onzekere (VUCA)-wereld. Dat heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt en hoe we met werk omgaan. De nood om op een doordachte manier om te gaan met loopbanen is groter dan ooit willen we langer, anders en met meer diversiteit aan het werk blijven. Programma: Deel 1 - Workshops in het Huis van de Voeding 12:00 - Onthaal met broodjes 12:45 - Verwelkoming Bert Kruismans De arbeidsmarkt in 2050, de uitdagingen scherp gesteld. Prof. dr. Luc Sels, rector-elect KU Leuven en voorzitter Werkplekarchitecten 13:30 - Keuze uit 5 workshops (45'): Duurzaam loopbaanbeleid in de digitale economie | Integratie door werk …. meer dan ooit het...
11
jun
2017
Een beetje stress is uitdagend en gezond. Meestal lukt het om er mee om te gaan. Maar als die stress blijft duren, dan heb je een probleem. Stress kan vele oorzaken hebben, binnen én buiten het werk. Werkstress was in Vlaanderen nooit zo hoog. De sociale partners vertegenwoordigd in de Sociaal-economische Raad van Vlaanderen willen het thema van werkbaar werk en werkstress verder uitdiepen. Daarvoor zijn ze op zoek naar de inbreng van 60 werkende Vlamingen (werknemers, zelfstandige ondernemers, bedrijfsleiders, ..). Waarvan krijg jij stress? En hoe verminder je stress? Of heb je helemaal geen stress? Kom op zondag 11 juni mee rond de tafel zitten en deel jouw ervaring. Verdere informatie...

Organisatiescan mantelzorg

Ontdek hoe ver jij staat in je mantelzorgbeleid via de organisatiescan ‘werk en mantelzorg’.

De organisatiescan is een bevraging rond het thema ‘werk en mantelzorg’ die organisatiebreed kan worden afgenomen en die anoniem wordt ingevuld. De werkgever/HR-manager kan deze enquête digitaal doorsturen naar de werknemers, en krijgt nadien een geautomatiseerde rapportage van de resultaten.

Deze resultaten geven een beeld over de aanwezigheid van mantelzorgers, en over het belang van het investeren in een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid binnen de context van de eigen organisatie. Het invullen van de scan kan het bewustzijn van medewerkers rond het thema (werk en) mantelzorg verhogen.  Voor werkgevers/HR-managers kan deze scan een eyeopener zijn omtrent de ervaringen en percepties van hun medewerkers met betrekking tot ‘werk en mantelzorg’.

Voor wie? 

De werkgever kan er voor kiezen om de organisatiescan in de gehele organisatie af te nemen. Het is ook steeds mogelijk dit op niveau van een bepaalde afdeling te laten doorgaan.

Ontwikkeld door: 

Kennispunt mantelzorg

Knipperlichtmeter fysieke belasting en werkdruk

De ‘Knipperlichtmeter’ bestaat uit twee vragenlijsten, één vragenlijst omtrent fysieke belasting en één over werkdruk.

Medewerkers scoren de items, in vorm van uitspraken, omtrent het werk, op een negenpuntenschaal. Hiervoor heeft elke respondent ongeveer 10 minuten nodig. De scores worden visueel voorgesteld met Rood, Oranje en Groen.

De verantwoordelijke telt uiteindelijk de eindscore uit en knoopt hierover een gesprek aan met de medewerker. Het aantal keren Rood of Oranje bepaalt het actieplan ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Op individueel niveau kan de Knipperlichtmeter leiden tot betere ondersteuning en coaching. Daarnaast kan hij dienen als methode om de collectieve knelpunten te identificeren.

Ervaringen van Familiehulp met de ‘Knipperlichtmeter’:

> Het is een mooi instrument om draagkracht-draaglast in beeld te brengen.

> Het is drempelverlagend en zorgt ervoor dat een medewerker moeilijkheden/knelpunten durft aangeven.

> Het zorgt ervoor dat medewerkers beginnen vertellen tijdens een functioneringsgesprek maar is niet ideaal om elk jaar opnieuw als leidraad in het gesprek te gebruiken.

> Voor sommige medewerkers is het taalgebruik van de knipperlichtmeter te moeilijk.

Het instrument werd ontwikkeld voor de sector gezinszorg en aanvullende thuiszorg maar je kan de formulering van de vragen gemakkelijk aanpassen aan jouw context.

 

Ontwikkeld door: 

De knipperlichtmeter is een instrument dat is ontwikkeld is vanuit de sector gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het instrument werd opgesteld met een projectgroep waaraan Landelijke Thuiszorg, Solidariteit voor het Gezin, Familiezorg Oost-Vlaanderen, Familiezorg West-Vlaanderen, Thuishulp, Familiehulp en een vertegenwoordiging van de sociale partners deelnamen. Ze werd ook door het HIVA gescreend op criteria voor een geldig meet- of diagnose-instrument.

werkbaar werk
31
okt
2017
Onze samenleving evolueert snel en ingrijpend. Dat heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt en hoe we met werk omgaan. Wie werkbaar werk heeft, ervaart meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer aan de slag en is minder vaak ziek. Daarom organiseren de West-Vlaamse RESOC’s, Diverscity, POM West-Vlaanderen en VDAB een tweede editie van WEST4WORK, dé arbeidsmarkt-happening bij uitstek over werkbaar werk in West-Vlaanderen. Aan de hand van diverse workshops, seminaries, infomarkten en arbeidsmarktsymposia willen we zowel werkgevers als middenveld informeren en inspireren over werkbaar werk. Of met andere woorden: hoe kunnen we jobs creëren met voldoende autonomie en...
25
apr
2017
Naast een uitgebreid dienstenpakket voor werkgevers organiseert VDAB in samenwerking met sociale secretariaten informatiesessies om je medewerkersbeleid te versterken. Op de sessie van dinsdag 25 april in Oostkamp is HRwijs als gastspreker uitgenodigd. We gaan er in op werkbaar werk voor jonge, maar zeker ook voor oudere werknemers. Programma: 10u45: Onthaal 11u00: VDAB | Inleiding door Magali Corion | Accountmanager bij VDAB voor de Social Profit 11u05: HR in de zorg | Over de kracht van samenwerken en netwerken Trefpunt ZORG is een netwerk- en overlegplatform met ruim 90 partners uit de zorg, het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid en het middenveld. Het Trefpunt zet strategisch in...
23
mrt
2017
Wist je dat ...Een op de tien werknemers een burn-out krijgt? …een op de drie werknemers kreunt onder stress op het werk? …meer dan zes op de tien werknemers vinden dat hun gezondheid lijdt onder hun job? Hoe zit het met jouw stressniveau? Worstel jij soms met werkdruk? In deze kleinschalige workshop (maximum 15 personen) komen volgende onderwerpen aan bod: - Wat is stress? Wanneer spreek je van een burn-out? - Wat betekent stress voor jou? Hoe zit het met jouw energiebalans? - Omgaan met stress op het werk: concrete tips en tricks. programma: 13:00 - 13:30 uur onthaal met koffie en thee 13:30 - 16:30 uur workshop rond stress inschrijven kan via deze link.
08
mei
2017
Gemotiveerd en deskundig personeel geeft uw bedrijf meer slagkracht. Naast een uitgebreid dienstenpakket voor werkgevers biedt VDAB met infosessies advies op maat om uw personeelsbeleid te versterken. In 2017 werken we samen met 8 sociale secretariaten. Gespreid over het jaar bieden ze hun thema op verschillende locaties in de provincie Oost-Vlaanderen aan. Op 8 mei 2017 komt het thema “Werkbaar en wendbaar werk, de beloofde work-out voor werkgevers” en het extra thema “Vluchtelingen aanwerven” aan bod. Programma : 10.45 - 11.00 uur Ontvangst met koffie 11.00 - 11.30 uur Vluchtelingen aanwerven (VDAB) Wat moet ik weten en doen als ik een vluchteling wil aanwerven? 11.30 - 11.45 uur Werkbaar...

De VOW / QFT: vragenlijst over werkbaarheid

De VOW / QFT-vragenlijst peilt bij de werknemer hoe hij het evenwicht tussen zijn eigen kenmerken en de eisen waarmee hij op het werk geconfronteerd wordt, ervaart.

 

"Werkbaarheid" kan worden omschreven als het evenwicht tussen de karakteristieken, eigen aan de werknemer (gezondheid, kennis en competenties, blijfintentie,…) enerzijds en de karakteristieken eigen aan de werkomgeving anderzijds (veiligheid, functie-eisen, fysische en psychosociale eisen).

Naast de vragenlijst worden er nog verschillende andere documenten ter beschikking gesteld. Ze helpen om het instrument correct te gebruiken en laten meteen ook een eerste interpretatie van de verzamelde gegevens toe:

 

Ontwikkeld door: 

Het Ervaringsfonds (werd stopgezet eind 2015)

02
feb
2017
Als personeelsverantwoordelijke, werkgever of zaakvoerder, is het zeer belangrijk om bij te blijven in de sociale wetgeving, de laatste trends te kennen en tips & tricks omtrent HRM-items te bespreken. Deze keer hebben VDAB en Groep S hun expertise gebundeld en organiseren zij samen met het PXL-Congres een gratis infosessie voor u op donderdag 2 februari 2017. Deze infosessie is erkend door BIBF als uren voor permanente vorming. Onderwerpen zijn: 'Sociale actua 2017: een aantal thema's nader toegelicht door Koen Robyns , legal consultant Group S Je krijgt meer uitleg over de vele recente wetswijzigingen op het vlak van het sociaal recht die in 2017 zullen ingaan zoals o.a. rond...

Pagina's