U bent hier

leidinggeven

21
sep
2017
Tegelijk een opleiding én een lerend netwerk én een klankbord én jouw kans om je als leidinggevende nog verder te ontwikkelen: het leertraject cocreatief leidinggeven van Kwadraet! Instappen in het leertraject wil zeggen dat je tijdens 12 contactdagen sleutelt aan jouw leidinggevende competenties. Je traint jouw vaardigheden en bovendien verwerf je een stevig onderbouwde én hedendaagse visie op leidinggeven. Het leertraject start vanaf september 2017 en loopt tot en met juni 2018. Je vormt met andere leidinggevenden een leergroep. De aangereikte kaders en de ruimte tot uitwisseling binnen een veilige context dienen als katalysator voor jouw persoonlijke leerproces. De manier van werken is...

HR-vormingsaanbod voor de social profit ligt klaar

VIVO heeft voor dit najaar zijn gratis HR-opleidingsaanbod voor de social profit klaar, een samenwerking met Verso/HRwijs en de vormingsfondsen.

Lerende netwerken voor leidinggevenden - stel je nu kandidaat!

Als leidinggevende heb je heel wat verantwoordelijkheid, ken je de organisatie van naaldje tot draadje, kan je veel zaken zelf uitstippelen, help je medewerkers groeien en pak je dagelijks diverse uitdagingen aan. 

positief denken
07
sep
2017
Doel: a​ls leidinggevende leren negatieve denkpatronen van medewerkers te doorbreken. ​Programma: Positief denken is de vaardigheid om met de negatieve dingen van het leven, die nu eenmaal realistisch aanwezig zijn, om te kunnen gaan. Negatieve gebeurtenissen waar je dagen last van kunt hebben, kunnen zorgen voor emoties zoals frustratie, spanning, angst of agressie. Aanwezige werkdruk, onregelmatige werktijden, samenwerken met verschillende persoonlijkheden en doelgroepen, doorvoeren van veranderingen op de werkvloer, ... zorgen er voor dat onze focus op het 'negatieve' ligt, waardoor we niet meer zien wat er wel allemaal positief is. ​Deze vorming staat stil bij hoe we onze interne...
23
aug
2017
tot
25
aug
2017
Ervaringsgerichte en interactieve Summer School rond managementontwikkeling in een veranderende social profit en publieke sector Social profit en publieke organisaties staan de laatste jaren voor grote uitdagingen. Hun rol als werkgever en schepper van toegevoegde waarde staat sterk onder druk. Besparingen, personeelsreducties en ingrijpende externe inmengingen maken het besturen en managen van een social profit en publieke organisatie moeilijker dan ooit. Als leidinggevende in deze organisaties wordt het een uitdaging om de traditionele ‘zachte’ kant te combineren met de ‘harde’ kant van management. Waarden van een organisatie levendig houden, of ze in overeenstemming brengen met...
leidinggeven
21
okt
2017
Startende leidinggevenden voelen zich vaak onzeker en alleen, hebben nood aan ondersteuning door en herkenning bij collega’s/peers, zijn op zoek naar bijkomende info of denkkaders of willen gewoon hun verhaal kunnen vertellen en daar feedback op krijgen. De ervaring leert dat ze er echter zelden uit eigen initiatief toe komen om peers op te zoeken. Socius biedt via een lerend netwerk de mogelijkheid om collega’s te ontmoeten, bij te tanken, uit te wisselen, ideeën op te doen, te reflecteren op de eigen aanpak en bepaalde vaardigheden te oefenen. Het netwerk komt in 2017 samen op 21 oktober en 4 december. Meer informatie kan je terugvinden op de website van socius.
30
mei
2017
In deze vorming reiken we handvaten aan tot waarderend leiderschap. Wanneer je leidt met worteltjes, in plaats van met de stok, presteren medewerkers beter en dus ook de organisatie. Het gaat dan niet alleen om het (juiste) compliment, de juiste dankjewel, maar wel om leiderschap waar persoonlijke erkenning de wijze bepaald waarop je doelen stelt, communiceert, vertrouwen schenkt, verantwoordelijkheden geeft. We staan stil bij de basiskenmerken van goed leiderschap en kijken hoe we een waarderende cultuur kunnen creëren. Vervolgens kijken we met een waarderende blik naar de manier waarop we zelf leiderschap vertalen in de eigen werkcontext en formuleren we een eerste stap naar een meer...

Bachelorproef belicht leiderschap in social profit

Wat typeert goed leiderschap en wat kunnen we van goede leiders leren? Voor zijn bachelorproef 'Transformationeel leiderschap in de social profitsector' bevroeg student sociaal werk Brecht Blindeman leidinggevenden in de sociaI profit.

17
feb
2017
Weg naar de toekomst of gedoemd om te mislukken? Zelfsturing lijkt wel een hype. Organisaties zien het als een manier om betere resultaten te halen. Anderen doen het om kosten te besparen of om de motivatie en betrokkenheid van medewerkers aan te zwengelen. De resultaten zijn niet eenvoudig te interpreteren. Wie even op zoek gaat, vindt succesverhalen maar ook doemberichten waarom het allemaal niet lukt. De realiteit is dat veel organisaties in de afgelopen decennia met zelfsturing hebben geëxperimenteerd. Soms werkte het, maar vaak ook niet. En daar zijn verschillende redenen voor…. Meer dan een druk op de knop Zelfsturing is meer dan het zoveelste managementmodel in de rij. Het is een...
14
mrt
2017
Tijdens de training wordt er vooral geoefend. Na korte introducties worden vooral oefeningen aangereikt die de deelnemers kunnen meenemen naar hun dagelijkse werkomgeving. Inhoud: 1. Kennismakingsoefening de kracht van positieve communicatie 2. Inleiding in de paradigma van de positieve psychologie a. PERMA (Seligman) b. Broaden en build (Frederickson) c. Talenten en krachten (Seligman en Peterson) d. Flow (Csikszentmihalyi) 3. Werken met de talenten van de teamleden a. Talenten herkennen en erkennen b. Flow in je team 4. Positieve intervisie in je team a. Positieve emoties als bouwstenen van de communicatie b. Savoring 5. Coachen als het misloopt a. Positive inquiry b. Geweldloze...

Pagina's