U bent hier

goed bestuur

Vragenlijst gedeelde diagnose raad van bestuur

Deze vragenlijst helpt om een beeld te krijgen van de rolverdeling tussen raad van bestuur, algemene vergadering en directie.

 

Bestuursbarometer

Hoe ver staat je organisatie op het vlak van goed bestuur? Deze checklist geeft je snel een eerste zicht en kan helpen bepalen welke thema's prioritair aangepakt moeten worden. 

Goedbestuur.be: evalueer je raad van bestuur

Goedbestuur.be wil een praktisch, gratis en kwaliteitsvol zelfevaluatie-instrument aanreiken voor de directie en de raad van bestuur van elke social profitonderneming.

infosessie www.notregouvernance.Be

UNIPSO organiseert 3 info-sessies in Luik (16/03), Namen (15/03) en Brussel (23/03) om het nieuw tweetalig evaluatieinstrument omtrent goed bestuur in de social profit sector voor te stellen: www.notregouvernance.be / www.goedbestuur.be.

Het BCSPO staat achter de aanpak van UNIPSO omtrent het thema van goed bestuur in de social profit sector en associeert zich daarom aan de info-sessie van 23 maart in Brussel (in de lokalen van Coopcity).   

Zakelijk organisatiemanagement voor socioculturele sector

zakelijk organisatiemanagement goed bestuur

Specifiek voor de socioculturele sector biedt SCWITCH ondersteuning in zakelijk organisatiemanagement. Dit project van Sociare en 10 sectorfederaties ondersteunt op diverse manieren organisatiebesturen en -directies.

Workshop ‘goede bestuursvrijwilligers werven’

Bestuursvrijwilligers in de social profit werven is niet altijd evident. De juiste man en vrouw op de juiste plek hebben, is nochtans cruciaal voor je organisatie. Welke mensen heb je nodig? Wat moeten ze kunnen en kunnen? In een eerste deel bekijken we de ‘bestuurder vandaag’. Competenties en functieprofielen, maar ook een stukje wetgeving over bestuursvrijwilligers en aansprakelijkheid komt aan bod.