U bent hier

gesprekken voeren

VIVO stelt HR-vormingsaanbod voor

opleidingsaanbod VIVO

VIVO heeft voor dit najaar zijn gratis HR-opleidingsaanbod voor de social profit klaar, een samenwerking met Verso/HRwijs en de vormingsfondsen.

Leidraad mantelzorggesprek

De gespreksleidraad is opgesteld voor het voeren van een semigestructureerd gesprek met een medewerker over zijn/haar afstemming tussen werktaken en mantelzorgverantwoordelijkheden.

Gesprekstechniek functioneringsgesprek: Ken elkaars ‘HANDleiding’

Ken elkaars HANDleiding” is een eenvoudige gesprekstechniek die je kan inzetten bij een functionerings- of coachingsgesprek.

Voorbeeldtraject bijsturingsgesprekken

Het traject 'het kan beter' beschrijft hoe Rotonde vzw omgaat met medewerkers die niet optimaal functioneren of waarvan er signalen zijn dat het niet optimaal verloopt.

Bemiddelingsgesprek

Jammergenoeg gebeurt het wel eens dat collega’s onderling in discussies belanden waar ze zelf geen uitgang in zien. Dan kan het zijn dat de leidinggevende, de HR-medewerker of een vertrouwenspersoon het dispuut op zich neemt.

2daagse training 'Verhalen als motor voor verandering'

De manier waarop mensen hun verhaal vertellen en naar hun ervaring kijken, kan helpend zijn, maar vaak ook niet. Op momenten dat er ons iets moeilijks overkomt, zoals een ontslag of een verandering in ons bedrijf of wanneer we op een kruispunt staan, zijn we op zoek naar inzichten, hulp, iets wat ons weer op weg kan helpen. Dan ‘ordenen’ we alles wat ons overkomt, en de manier waarop we dat doen geeft kleur aan ons leven of zorgt net voor een zwart/wit beeld.

Als coach van individuen of groepen kan je een ondersteunende rol vervullen in hoe mensen betekenis geven aan hun ervaringen.

Annelies Staels


Meer info: Neem contact op via mail of telefoon.

Els Haüser


Neem contact op via mail.

Pagina's