U bent hier

diversiteit

HR-vormingsaanbod VIVO voor 2018 ligt klaar

Onze partner VIVO heeft voor 2018 zijn gratis HR-opleidingsaanbod voor de social profit klaar. VIVO organiseert dit in samenwerking met  de vormingsfondsen.

Checklist Diversiteit met online rapport op maat

diversiteit

Met de online Checklist Diversiteit van HRwijs ga je na of je organisatie rekening houdt met verschillen tussen medewerkers. Vul de vragenlijst online in en bekijk meteen het rapport op maat, met bijhorende tips

Is alles in het werk gesteld om iedereen gelijke kansen en voldoende rechten te geven, ongeacht zijn of haar leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur of eventuele fysieke beperking?

Een lijst van concrete vragen maakt het je makkelijk. Zijn je vacatures in toegankelijke taal geschreven? Is er ruimte voor gebed? Is het werk van je medewerkers afgestemd op hun leeftijd en hun privésituatie? Kunnen medewerkers lang genoeg op vakantie om hun thuisland te bezoeken? Wordt er bij selecties rekening gehouden met de complementariteit in een team? Is het kantoor rolstoeltoegankelijk?  

Je kunt de checklist online invullen. Ook kan er een medewerker van HRwijs gratis bij je organisatie langskomen om de checklist mee door te nemen, aandachtspunten aan te brengen en tips mee te geven.

Fatma Qorlazja – fatma@hrwijs.be, 0473 83 52 32

Opleidingen VIVO

VIVO, het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding, organiseert doorlopend opleidingen over diversiteit

ESF-project Ieder Talent Telt

Deze online tool werd opgebouwd in het kader van het project Ieder Talent Telt, waarin mensen met een migratieachtergrond naar een job in de social profit worden geleid. 

logo.jpg

ESF investeert in jouw toekomst.

Voor wie? 

Leidinggevenden en HR-medewerkers

Ontwikkeld door: 

HRwijs

Diversiteit

Social profit zoekt divers talent

Met het ESF-project ‘Ieder Talent Telt’ worden mensen met een migratieachtergrond tot de social profit aangetrokken.

Het thema diversiteit in uw missie en visie

Een goede missie en visie maken duidelijk welke waarden een organisatie belangrijk vindt en wat een organisatie wil bereiken.

Deze tool stelt de juiste vragen om tot een missie en visie te komen en werkt een voorbeeld uit.

Voor wie? 

Beleidsmedewerkers, directie...

Ontwikkeld door: 

Resoc West-Vlaanderen

Wingerdbloei kruipt in huid van vluchtelingen

Een organisatie uit de Bijzondere Jeugdzorg die minderjarige vluchtelingen gaat begeleiden: hoe doet ze dat? Ze brengt kleur in haar witte team door mensen met een migratieachtergrond aan te werven. Want lijk je zelf op je doelgroep, dan volgt inleving als vanzelf. Al liep het bij Wingerdbloei nu ook niet zó eenvoudig.

Vluchtelingen kunnen aan de slag in de zorg via artikel 60

De afgelopen maanden werd er steeds nadrukkelijker naar werkgevers gekeken om de integratie van nieuwe vluchtelingen een kans te geven via tewerkstelling. Vandaag zijn er al heel wat socialprofitorganisaties die hier wel oren naar hebben. In veel sectoren zijn alle extra krachten welkom en veel organisaties zien het ook als hun maatschappelijke plicht om deze mensen kansen te geven. Eén zo’n organisatie is het AZ Sint-Maarten, waar via het OCMW iemand met een vluchtelingenstatuut een jaar kon meedraaien.

Diversiteit

HRscan & Checklist Diversiteit

HRwijs ontwierp twee gratis vragenlijsten, die samen een beeld schetsen van je medewerkers- en diversiteitsbeleid. We bieden je doorlopend deze gratis tools aan, inclusief begeleiding en feedback!

“Vluchtelingen staan te drummen om in te springen”

Vluchtelingen met doktersdiploma en/of medische ervaring die een kijkstage lopen bij een arts in ons land. Dat is wat Dokters van de Wereld sinds korte tijd mogelijk maakt. “De bescherming van het artsenberoep en de moeizame gelijkschakeling van diploma’s maken het moeilijk om als nieuwkomer in België aan de slag te geraken”, zegt Tom Van Liefferinge, HR-verantwoordelijke en coördinator vrijwilligerswerk. “Wij willen aantonen dat er mensen klaarstaan om leemtes in te vullen.”

Diversiteit