U bent hier

Privacy/Disclaimer

DISCLAIMER WEBSITE WWW.HRWIJS.BE

Deze website is eigendom van Verso vzw.

Contactgegevens:

  • Adres: Kolonel Bourgstraat 122 bus 4, 1140 Evere
  • Telefoon: 02 739 10 71
  • E-mail: info@verso-net.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Verso vzw kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Verso vzw.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek anders dan hierna toegestaan in huidige gebruiksvoorwaarden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verso vzw verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze in familiekring gratis te verspreiden en mede te delen.

De inhoudelijke artikelen en cases werden geschreven door Lisa Coppin, in opdracht van Verso vzw. Verso vzw geeft toestemming tot integrale overname van artikelen en cases, mits vermelding van Verso vzw en opname van een link naar www.hrwijs.be.

Als Verso vzw u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Verso vzw tegen aanspraken van derden. Uw bijdragen mogen geen virussen bevatten, geen technische tekortkomingen, geen fouten vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

3. Aanbrengen van links naar ww.hrwijs.be

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de HRwijs-website. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de HRwijs-website moet duidelijk zichtbaar zijn.

4. Links naar websites beheerd door derden

De HRwijs-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Verso vzw controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Verso vzw en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Verso vzw de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

5. Verplichtingen inzake plaatsen van bijdragen

U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen.

Verso vzw heeft het recht om bijdragen te weren die:

  • extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend zijn;
  • laster en eerroof kunnen betekenen, of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen inhouden;
  • gescheld, haatdragende taal, agressieve toon en/of racistische terminologie bevatten;
  • waarvan de zinnen in hoofdletters zijn geschreven;
  • smaad of laster beogen;
  • of in het algemeen hetzij juridisch hetzij maatschappelijk voor ongepast worden bevonden

Om dit doel te bereiken kan door de webmaster van de HRwijs-website premoderatie worden gebruikt. In zulk geval wordt iedere reactie gescreend alvorens ze op het scherm verschijnt. Verso vzw kan reacties ook inkorten (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen).

U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u Verso vzw tegen alle aanspraken van derden.

De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische tekortkomingen/fouten vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

Verso vzw kan zonder kennisgeving comments of vragen van de HRwijs-website weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Verso vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van comments of vragen. Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van de HRwijs-website.

6. Aansprakelijkheid van Verso vzw

De informatie op de HRwijs-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Verso vzw streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Verso vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

7. Cookie beleid

Om bezoekersstatistieken te meten via Google Analytics, maakt Verso vzw gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op je computer. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die de server van Verso naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Verso teruggestuurd wordt. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Verso vzw zal geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie die strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken).

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van hrwijs.be geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.