U bent hier

Leiding geven

Leidinggevenden vervullen een belangrijke rol in een organisatie. Ze sturen medewerkers aan, coachen ze en zorgen voor de schakel tussen directie en medewerkers of tussen beleid en uitvoering.

Leidinggevenden hebben ook een voorbeeldfunctie. Hun manier van communiceren, samenwerken, aansturen en coachen is bepalend voor de organisatiecultuur.

De tijd dat de meest ervaren medewerker automatisch doorgroeide naar een leidinggevende functie, ligt gelukkig stilaan achter ons. Leiding geven vraagt immers specifieke competenties.

De drie belangrijkste rollen van een leidinggevende zijn coachen, sturen en leiden. Idealiter ontwikkelt een leidinggevende alle drie de rollen en zet ze flexibel in naargelang de taak of situatie. 

Leiding geven vraagt de inzet van specifieke competenties. We lijsten enkele competenties op die eigen zijn aan leidinggeven, niet met het doel om volledig te zijn, wel om een idee te geven van welke kennis, vaardigheden en attitudes belangrijk kunnen zijn voor een leidinggevende. 

De roep om zelfleiderschap weergalmt in veel bedrijven en organisaties. Maar wat ís zelfleiderschap? Past het bij jouw organisatie? En hoe implementeer je het? Ascento en Antwerp Management School diepen het thema uit in een heldere whitepaper. Onderaan dit artikel kan je die whitepaper downloaden.